Elisabeth Klett

Elisabeth Klett

Företagsdoktorand

  • Tjänstetitel: Företagsdoktorand
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • E-postadress: elisabeth.klett@miun.se
  • Rumsnummer: A409
  • Ort: Sundsvall

Forskning

Forum för digitalisering (FODI)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Klett, E. (2019). Theory, regulation and practice in Swedish digital records appraisal. Records Management Journal, vol. 29: 1/2, ss. 86-102.  

Klett, E. (2017). Examining the use of core terms in a records appraisal context : two Swedish examples. Tidsskriftet Arkiv, vol. 8: 1    

Konferensbidrag

Anderson, K. , Engvall, T. & Klett, E. (2014). Open data through the archive : A new role for archivists. Paper presented at the Archives and Cultural Industries: 2nd ICA Annual Conference    

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Klett, E. (2019). Creating Value in Archives : Overcoming Obstacles to Digital Records Appraisal. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University licentiate thesis : 155)