Elisabeth Lindström

Elisabeth Lindström

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

  • Tjänstetitel: Handläggare, Examensfrågor
  • Ansvarsområde: Tillgodoräknanden, examensbevis
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428501
  • E-postadress: elisabeth.lindstrom@miun.se
  • Besöksadress: Hus E
  • Rumsnummer: E219
  • Ort: Östersund

Yrkeslivserfarenhet och utbildningar

Tidigare handläggare i Migrationsverket, Gävle och Söderhamn (2004-2018).

Ännu tidigare förskollärare i Östersund (1977-1982) och Gävle (1982-2002).

Bakgrund

Statsvetare, fil kand. Pol mag-programmet Uppsala 1999-2003.

Förskollärare, Förskoleseminariet Uppsala 1975-1977.