Emelie Bäck

Spara favorit

Bakgrund

Har undervisat på avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, och framför allt Informations- och PR-programmet, sedan 2013.

Forskningsområden

Kriskommunikation och ledarskap i mångkulturella grupper.

Undervisning

Undervisar i bl.a. strategisk kommunikation, vetenskapligt skrivande, projektarbete och projektledning.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Johansson, C. & Bäck, E. (2017). Strategic Leadership Communication for Crisis Network Coordination. International Journal of Strategic Communication, vol. 11: 4, ss. 324-343.  

Rapporter

Johansson, C. & Bäck, E. (2015). Nätverksledarskap för samordning vid kriser : En studie av skogsbranden i Västmanland. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 25).