Emelie Bäck

Emelie Bäck

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • E-postadress: emelie.back@miun.se
  • Rumsnummer: J307
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Medie- och kommunikationsvetenskap

Bakgrund

Har undervisat på avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, och framför allt vid Kommunikations- och PR-programmet, sedan 2013.

Undervisning

Undervisar i bl.a. strategisk kommunikation, vetenskapligt skrivande och marknadskommunikation.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Johansson, C. & Bäck, E. (2017). Strategic Leadership Communication for Crisis Network Coordination. International Journal of Strategic Communication, vol. 11: 4, ss. 324-343.  

Konferensbidrag

Johansson, C. & Bäck, E. (2015). Discursive Leadership Strategies in a Crisis Communication Network. Paper presented at the EUPRERA Annual Conference, October 1-3, 2015, Oslo, Norway

Rapporter

Johansson, C. & Bäck, E. (2015). Nätverksledarskap för samordning vid kriser : En studie av skogsbranden i Västmanland. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 25).