Emelie Larsson

  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 84 18
  • E-postadress: Emelie.Larsson@miun.se
  • Rumsnummer: M306
  • Ort: Sundsvall
  • Ämne: Sociologi

Forskningsområden

Min avhandling tar avstamp i nedläggningen av BB Sollefteå, med fokus på hur konstruktioner av risk samverkar med maktordningar såsom genus och centrum-periferi. Jag är främst intresserad av hur risker framställts i medias rapportering om nedläggningen och av hur blivande föräldrar upplever den nya situationen.

Vid sidan av avhandlingen är jag med i ett projekt som arbetar med att ta fram en app mot härskartekniker. Appen förväntas vara klar under hösten 2019 och processen går att följa på Facebook: www.facebook.com/appmotharskartekniker

Undervisning

Jag undervisar för närvarande på momentet Klass, kön och etnicitet i Sociologi A, samt handleder B-uppsatser. Tidigare har jag undervisat på kurserna Kvantitativ sociologisk metod (B), Kvalitativ sociologisk metod (A) och Feministisk teori och samhällsförändring (Genusvetenskap B).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Larsson, E. (2020). Doing distance : expectant parents’ experiences of risk following a maternity ward closure. Rural Society, vol. 29: 1, ss. 16-29.    

Larsson, E. (2018). (De)politicising pregnancy-related risk : gender and power in media reporting of a maternity ward closure. Health, Risk and Society, vol. 20: 5-6, ss. 227-240.