Emma McKeogh

Internationell Handläggare|International Officer

  • Tjänstetitel: Internationell Handläggare
  • Annan titel: Lika villkorsombud
  • Ansvarsområde: Scholars at Risk
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428290
  • E-postadress: emma.mckeogh@miun.se
  • Rumsnummer: N312
  • Ort: Sundsvall