Emmeli Sjölander

Spara favorit

Forskningskommunikatör

Bakgrund

Kandidatexamen inom Medie och kommunikationsvetenskap med inriktning på Organisationskommunikation.

4,5 års erfarenhet av digital kommunikation och marknadsföring av vetenskapliga och akademiska rapporter/artiklar för ett internationellt/skandinaviskt publiceringsförlag, Co-Action Publishing.