Emre Aydogan

Emre Aydogan

  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • Ort: Sundsvall