Erika Tegström

Spara favorit

Jag har huvudansvaret för frågor om t.ex. misstänkt fusk (ex. plagiat), allmänna handlingar/sekretess och personuppgiftshantering.

Jag är universitetets personuppgiftsombud och sitter även med som handläggare och administrativt stöd i Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté.

Jag är huvudprovledare för Högskoleprovet på Mittuniversitetet.