Erik Hansson

Forskare|Researcher

  • Tjänstetitel: Forskare
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • E-postadress: erik.hansson@miun.se
  • Forskningscentra: ETOUR
  • Anställd vid ämnet: Kulturgeografi

Anställd som forskare inom EEA-projektet 'Cowork4YOUTH: Collaborating and Sharing Workspaces Policies for Youth in Peripheral EEA Regions' på halvtid. Övrig tid undervisar jag som universitetslektor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Jag är även affilierad till Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet.

Bakgrund

Disputerade vid Uppsala universitet 2019. Har erhållit en postdoktor vid Institutt for geografi vid NTNU, Trondheim, 2020-2022.

Forskningsområden

Politisk geografi, socialgeografi, psykoanalytisk geografi, geografisk ojämlikhet, välfärdsstudier, nationalism, rasifieringsprocesser, ideologikritik.

Forskning

- Cowork4YOUTH: Collaborating and Sharing Workspaces Policies for Youth in Peripheral EEA Regions.
- Fisksätras simhallskamp och vuxensimskola.
- Högstadieidrottslärares hantering av ämnets simkunnighetskrav.
- Upplevelser av skandinaviska badhus sociala dimensioner.
- Policybegreppet "social cohesions" diskursiva och ideologiska konnotationer.

Övrigt

Hansson, E. (forthcoming). The Begging Question: Sweden’s Social Responses to the Roma Destitute. Lincoln: Nebraska University Press.

Hansson, E. & D. Jansson (2021). Who’s afraid of the ‘beggar’? A psychoanalytic interpretation of the crises triggered by the begging of ‘EU migrants’ in Sweden, Social & Cultural Geography, 22:3, 339-356

Hansson, E. (2019). "Det känns fel": Om det svenska samhällets reaktioner på närvaron av tiggande EU-medborgare 2014-2016. (Doctoral dissertation) Uppsala University.

Wallengren, S., Hansson, E., Holmberg Milea, A., Dandos, A., & Tigerblad, C. (2019). ‘Gypsy, Go Home!’ : Hatbrott mot romska EU-migranter i Malmös gatumiljö. Malmö: Skåne stadsmission ; Civil Rights Defenders.

Hansson, E., & Mitchell, D. (2018). The Exceptional State of ‘Roma Beggars’ in Sweden. European Journal of Homelessness, 12(2), 15–40.

Hansson, E. (2018). Varför saknar ”EU-migranter" boende i Sverige?. In: Hübinette, T. & Wasniowski, A. (Eds.). Studier om rasism: tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering. Malmö: Arx förlag.

Forskningsprojekt

Pågående

Cowork4YOUTH

Sidan uppdaterades 2022-11-18