Erna Österlund

Erna Österlund

Ladokansvarig|Student Datasystem Manager

  • Tjänstetitel: Ladokansvarig
  • Ansvarsområde: Ladok
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428610
  • E-postadress: erna.osterlund@miun.se
  • Rumsnummer: E212
  • Ort: Sundsvall

Jag arbetar vad Ladokenheten och är systemansvarig för Ladok.