Eva Karlsson

Förvaltningsekonom|Financial Officer (Administration)

  • Tjänstetitel: Förvaltningsekonom
  • Ansvarsområde: US, UL, STUA, EKO, UB, Skolsamverkan (RUN) och KOM
  • Avdelning: Ekonomiavdelning (EKO)
  • Telefon arbete: 010-142 87 27
  • E-postadress: eva.karlsson@miun.se
  • Rumsnummer: K403
  • Ort: Sundsvall

Extra kontaktinformation

Kontor: K-huset rum 403