Eva Karlsson | miun.se

Eva Karlsson

Förvaltningsekonom|Financial Officer (Administration)

  • Tjänstetitel: Förvaltningsekonom
  • Ansvarsområde: US, UL, ULS, STUA, EKO, UB, Skolsamverkan (RUN) och KOM
  • Avdelning: Ekonomiavdelningen (EKO)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428727
  • E-postadress: eva.karlsson@miun.se
  • Rumsnummer: K403
  • Ort: Sundsvall

Extra kontaktinformation

Kontor: K-huset rum 403

Sidan uppdaterades 2022-11-18