Eva Olofsson

Hr Administratör|HR Administrator

  • Tjänstetitel: Hr Administratör
  • Avdelning: HR-avdelningen (HR)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428527
  • E-postadress: eva.olofsson@miun.se
  • Rumsnummer: J 205A
  • Ort: Sundsvall

Administrativt stöd vid anställning, Primula - reseräkningar, utläggsräkningar, NOR m.m, för institutionerna NMT, EHB, DSV, EKS, DES, IST, CHE, KMM, MKV, NAT, MOD.