Eva Söderberg

Spara favorit

Bakgrund

Gymnasielärarutbildning i svenska och franska, Uppsala universitet 1984
Filosofie doktor i litteraturvetenskap, Umeå universitet 2004

Forskningsområden

Barn- och ungdomslitteratur
Genus och normaliseringsprocesser
Girlhood studies (flickböcker och flickan i fiktionen)

Pågående forskning

Inom det ämnesövergripande projektet Challenging normalization processes vid Mittuniversitetet, ett deltema inom det Umeå-baserade Challenging Gender, har jag studerat såväl bilderböcker som fenomenet Pippi Långstrump i vår tid. Från och med 2012 och fyra år framåt fortsätter ovan nämnda projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, under namnet Normalization and the neoliberal welfare state, challenges of and for gender theory. Tillsammans med en grupp forskare vid Mittuniversitetet fördjupar jag mig i normaliseringsprocessers sätt att osynliggöra makt, värden och ansvar, och hur känslor har betydelse i dessa processer, för att sedan tänka kring de etiska och teoretiska konsekvenserna av detta för genusteorin.

Övrigt

Tjänstledig 65% från och med 1 juli 2013 till och med 31 december 2013.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. , Granberg, M. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2015). Having Your Cake and Eating It? : The “Painful Cake” Incident of 2012 Examined. Konsthistorisk Tidskrift, vol. 84: 1, ss. 55-70.  

Söderberg, E. (2013). Beauvoir versus Barbro : Ömmande knoppar och droppande blod. Tidskrift för Genusvetenskap, : 2-3

Söderberg, E. (2013). Kulla-Gulla - från fattighjon i vadmalskläder till herrgårdsfröken i volang. Litteraturtidningen Parnass, : 1

Söderberg, E. (2010). "L'héritage de Fifi Brindacier en Suède". Cahier du Genre, : 49, ss. 77-96.

Söderberg, E. (2010). "Lillasyster ser dig!" : Om Pippi Långstrump, Lisbeth Salander och andra Pippi-gestalter.. Provins. Norrländsk litterär tidskrift, : 3, ss. 59-68.

Söderberg, E. (2009). Att fånga livet och tiden – och barnet : Om ett samarbete mellan Alexander Reichstein och Anna-Clara Tidholm. Provins. Norrländsk litterär tidskrift, : 3

Söderberg, E. (2009). La Recherche Suédoise sur le Genre et sur les Filles. Nordiques, vol. 21: hiver, ss. 1-11.

Söderberg, E. (2009). Olle+Björn=sant : Om barn, björnar och barndomens diskurser. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 1

Söderberg, E. (2009). Upptäcktsläsning i Resor jag (aldrig) gjort av Syborg Stenstump, nedtecknade av Anna Höglund. Barnboken, : 2    

Söderberg, E. (2003). Poeten, pojken och prinsarna : manlighetsproblematik i Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullasvit ; tema: barndomens klassiker.. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 4, ss. 105-117.

Söderberg, E. (2000). "Lite dikter en ju alltid..." : om Martha Sandwall-Bergströms "Min äventyrliga barndom". Barnboken, : 1, ss. 4-14.

Söderberg, E. (1996). Talande porträtt av tre barnbokshjältinnor. Svenskläraren, : 3

Söderberg, E. (1995). Golvperspektiv och livsrum i böckerna om Pippi och Gulla. Kvinnovetenskaplig tidskrift, : 2/3

Söderberg, E. (1995). Kulla-Gulla - flickbok och hjälteepos. Barnboken, : 2, ss. 4-15.

Artiklar, recensioner

Söderberg, E. (2013). Flickor och makt. : recension av Jenter og magt! Kari Skjønsbergs-dagene 2013. Jentebilder og kønnsforskning i barnelitteraturen. Astrid Lindgrensällskapets medlemsblad december,

Söderberg, E. (2012). Minnen från ett liv med Pippi : Recension av Ulla Lundqvists Alltid Astrid. Minnen från böcker, brev och samtal. Astrid Lindgrensällskapets medlemsblad, september,

Söderberg, E. (1999). Lena Kåreland. Modernismen i barnkammaren. : barnlitteraturens 40-tal. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 3/4, ss. 165-170.

Doktorsavhandlingar

Söderberg, E. (2004). Askunge, madonna eller feminist? : kontextuella läsningar av Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullasvit. Diss. Umeå : Inst. för ltteraturvet. och nordiska språk, Univ., 2004

Kapitel i böcker, del av antologier

Söderberg, E. (2014). Death in Swedish picturebooks : Gender, emotion and individualism. I Walking beside : Challenging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 135-154.

Söderberg, E. & Nyhlén, S. (2014). Introduction : It would not absorb a single tear. I Walking beside : Challenging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 11-20.

Söderberg, E. , Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Johansson, A. (2014). Neoliberalism - A regime of fear?. I Walking beside : Challeging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 106-113.

Söderberg, E. (2013). Inspiration and frustration : Unexpected Consequences of Interdisciplinary Exchanges in a Large Research Project. I Emotional politics of research collaboration. New York and London : Routledge (Routledge advances in research methods). S. 144-161.  

Fahlgren, S. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2013). Introduktion: Vilken fråga är Lisbeth Salander ett svar på i dagens Sverige?. I Millenium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 4-9.

Söderberg, E. (2013). Lillasyster ser dig! : Om Pippi Långstrump, Lisbeth Salander och andra Pippi-gestalter. I Millennium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 51-66.

Söderberg, E. (2013). Litteratur och konst som flickforskningens teoretiska språngbräda. I Flicktion : Perspektiv på flickan i fiktionen. Malmö : Roos & Tegnér/Universus Academic Press.

Söderberg, E. (2013). Om FlickForsk! - och litteraturvetenskapen inom ett växande forskningsfält. I Fält i förvandling : Genusvetenskaplig litteraturforskning. Möklinta : Gidlunds förlag.

Söderberg, E. (2013). Situated in a dream : Towards a deeper understanding of ethnic and gender stereotypes in Swedish children's literature. I Mobilizing gender research : Challenges and strategies. Sundsvall : Forum for gender studies, Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 69-88.

Johansson, A. , Söderberg, E. & Fahlgren, S. (2013). The Emotional Politics of Belonging. I The Emotional Politics of Research Collaboration. New York, London : Routledge. S. 99-112.  

Söderberg, E. (2012). På besök i Astrid Lindgrens tantgalleri. I Tanten, vem är hon? : En (t)antologi. Umeå : Boréa Bokförlag.

Fahlgren, S. , Gillander Gådin, K. , Giritli Nygren, K. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2011). A room of our own :  A collective biography of an exercise in interdisciplinary feminism.. I Normalization and “outsiderhood” : Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State.. UAE : Bentham eBooks. S. 106-116.  

Söderberg, E. (2011). Draken med de röda ögonen : Att bedriva litteraturvetenskap i klassrummet. I Starkast i världen! : Att arbeta med Astrid Lindgrens författarskap i skolan.. Btj förlag. S. 25-45.

Söderberg, E. (2011). Fifi Brindacier : un héros féminin intemporel et transgénérationnel. I Le héros était une femme. La Suisse : Edition Antipodes (Antipodes. Médias et histoire).

Söderberg, E. (2011). From picture - to subject : Some thoughts about studying the function of speaking and clothed animals in children's literature. I Challenging gender - normalization and beyond. Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet).

Söderberg, E. (2011). The pippi-attitude as a critique of norms and as a means of normalization : From modernist negativity to neoliberal individualism. I Normalization and "outsiderhood" : Feminist readings of a neoliberal welfare state. Bentham eBooks (Rethinking reserach and professional practices in terms of relationality, subjectivity and power). S. 91-104.  

Söderberg, E. (2010). Flickboksforskning i ett föränderligt genuslandskap. I En bok om flickor och flickforskning. Lund : Studentlitteratur. S. 157-182.

Söderberg, E. & Frih, A. (2010). Inledning. I En bok om flickor och flickforskning. Lund : Studentlitteratur. S. 9-34.

Söderberg, E. (2009). ”En visa vill jag sjunga om Lannaskede brunn". I Speglingar av Småland. Hestra : Isaberg förlag. S. 233-239.

Söderberg, E. (2009). Med Bauer i blicken : Blänk och speglingar i Martha Sandwall-Bergströms och Astrid Lindgrens texter. I Speglingar av Småland. Hestra : Isaberg förlag. S. 15-40.

Söderberg, E. (2001). "'Spritt språngande nakna! Att ni inte skäms!' : Om påklädda djur i Anne-Madeleine Gelottes författarskap. I Tvättbjörnar och länsherrar : tio artiklar om berättelser, text och föremål. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund). S. 133-156.

Söderberg, E. (1998). Jungfru med brinnande lampa : om Martha Sandwall-Bergströms författarskap. I Författare i Småland. Stockholm : Carlsson. S. 335-.

Söderberg, E. (1998). Sprakfålar och musor : Om Astrid Lindgrens förhållande till några flickboksklassiker. I Makt och vanmakt : texter från ett genusteoretiskt seminarium. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för kultur och humaniora, Härnösand, Mitthögskolan). S. 170-.

Söderberg, E. (1997). Att sakta frammana bilder : om Barbro Lindgrens Sparvelböcker. I Barndomslandskap : texter om att minnas och berätta. Stockholm : UR. S. 206-.

Söderberg, E. (1997). Två flickor i Småland : barndomsavtryck i Astrid Lindgrens och Martha Sandwall-Bergströms författarskap. I Barndomslandskap : texter om att minnas och berätta. Stockholm : UR. S. 206-.

Söderberg, E. (1995). Frågetecken och livstecken : om döden i svenska bilderböcker. I Myter och motiv : essäer om litteratur. Stockholm : Natur och kultur i samarb. med Svensklärarfören. (Svensklärarföreningens årsskrift). S. 271-.

Konferensbidrag

Söderberg, E. (2007). Inför genuspassagen. I Genusmaraton 2007 : Mittsveriges genusforskare på frammarsch. Östersund : (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 16--24.

Samlingsverk (redaktör)

Giritli Nygren, K. (ed.) , Johansson, A. (ed.) , Nyhlen, S. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2016). Ko : Festskrift till Siv Fahlgren. Sundsvall : Mittuniversitetet. Forum för genusvetenskap. (Genusstudier vid Mittuniversitetet 10).

Degerman, P. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2015). "Om det man inte kan tala måste man sjunga" : Festskrift till Eva-Britta Ståhl. Sundsvall : Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet

Söderberg, E. (ed.) & Nyhlén, S. (ed.) (2014). Walking beside : Challenging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 6).  

Söderberg, E. (ed.) , Österlund, M. (ed.) & Formark, B. (ed.) (2013). Flicktion : Perspektiv på flickan i fiktionen. Malmö : Universus Press (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet 123).

Fahlgren, S. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2013). Millennium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 4).  

Söderberg, E. (ed.) (2010). En bok om flickor och flickforskning. Lund : Studentlitteratur