Eva Staffansson

Spara favorit

Övrigt

Handlägger utbildningsärenden för beredning av Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnd. Ansvarar för utbildningsuppgifter i databasen Atlas. Fakultetens representant i Databasrådet (Atlas) och Användarrådet (webb).