Eva Staffansson

Eva Staffansson

Handläggare|Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Ansvarsområde: Nämnd- och ledningsstöd
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46101428029
  • E-postadress: eva.staffansson@miun.se
  • Rumsnummer: P 2611
  • Ort: Östersund

Arbetsuppgifter

- Handlägger utbildningsärenden för beredning av Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå samt Fakultetsnämnd.
- Ansvarar för utbildningsuppgifter i databasen Atlas.
- Fakultetens representant i Atlas användarråd.
- Sekreterare Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå
- Sekreterare ämneskollegiet idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.