Eva Staffansson

Spara favorit

Arbetsuppgifter

- Handlägger utbildningsärenden för beredning av Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå samt Fakultetsnämnd.
- Ansvarar för utbildningsuppgifter i databasen Atlas.
- Fakultetens representant i Databasrådet (Atlas) och Användarrådet (webb).
- Sekreterare Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå