Eva Wiktorsson

Spara favorit

Arbetsuppgifter

Jag är kommunikatör inom område internkommunikation.

Jag arbetar bland annat med:
– Stöd till verksamheten i strategiska processer
– Råd och stöd i kommunikation till ledning och chefer
– Internt varumärkesarbete
– Interna kanaler
– Huvudredaktör för medarbetarportalen på miun.se
– Samordnar arbetet med internkommunikation och förändringskommunikation.