Eva Wiktorsson

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Universitetskommunikation
  • Ansvarsområde: Intern kommunikation
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen
  • Telefon arbete: 010-142 82 12
  • E-postadress: eva.wiktorsson@miun.se
  • Besöksadress: Studentplan 2
  • Rumsnummer: B205
  • Ort: Östersund

Arbetsuppgifter

Jag är kommunikatör inom område internkommunikation.

Jag arbetar bland annat med:
– Stöd till verksamheten i strategiska processer
– Råd och stöd i kommunikation till ledning och chefer
– Internt varumärkesarbete
– Interna kanaler
– Huvudredaktör för medarbetarportalen på miun.se
– Samordnar arbetet med internkommunikation och förändringskommunikation.