Evelina Hedström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428988
  • E-postadress: evelina.hedstrom@miun.se
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer, Forum för Genusvetenskap