Faezeh Sadat Zakeri

Faezeh Sadat Zakeri

  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • Ort: Sundsvall