Folke Österberg

Folke Österberg

Adjungerad Professor |Visiting professor

  • Tjänstetitel: Adjungerad Professor
  • Akademisk titel: Teknologie Doktor
  • Avdelning: Institutionen för kemiteknik (CHE)
  • E-postadress: folke.osterberg@miun.se

Bakgrund

vVD SCA Research