Folke Österberg | miun.se

Folke Österberg

Adjungerad Professor |Visiting professor

  • Tjänstetitel: Adjungerad Professor
  • Akademisk titel: Teknologie Doktor
  • Avdelning: Institutionen för kemiteknik (CHE)
  • E-postadress: folke.osterberg@miun.se

Bakgrund

vVD SCA Research

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lindström, T. & Österberg, F. (2020). Evolution of biobased and nanotechnology packaging - a review. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 35: 4, ss. 491-515.    

Sidan uppdaterades 2021-10-04