Fredrik Bo Andersson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Studierektor
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 79 63
  • E-postadress: FredrikBo.Andersson@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10 Sundsvall
  • Rumsnummer: M316
  • Ämne: Kriminologi

Bakgrund

Jag har arbetat på Mittuniversitetet sedan våren 2012.

Tidigare var jag chef för Kriminalvårdens personalutbildning i Region Nord och dessförinnan hade jag ett flertal olika tjänster inom Kriminalvården såsom vårdare, personalutbildare, vakthavande befäl.
Jag gjorde ett kort uppehåll från Mittuniversitet och var under en period enhetschef för en psykiatrisk allvårdsenhet och missbruksvård.

Min akademiska bakgrund är fil. kand i psykologi samt fil.mag i kriminologi.

Pågående forskning

LARO verksamhet i lokal kontext

Undervisning

Jag undervisar inom Kriminologi och framförallt på A och B nivå. De kurser jag undervisar på just nu rör frågor om kriminologiska teorier, rättsprocessen, våld och våldsbrott samt brottsprevention. Jag har även undervisat om våld i nära relation och viktimologi.

Nyblivna studenter har jag stor erfarenhet av att ta emot och handleda inför och under sina studier.

Dessutom reser jag ofta ut till gymnasieskolor eller tar emot gymnasielever på Campus för föreläsningar inom Kriminologi.

Min undervisning sker såväl på Campus som på distans.

Publikationer

Konferensbidrag

Andersson, F. B. (2019). Patient’s perspective on Medication-Assisted Treatment for opioid addiction. Paper presented at the Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, June 10–12, 2019