Frida Skog

Spara favorit

Bakgrund

Jag är doktor i Sociologi och disputerade vid Umeå Universitet på avhandlingen The impact of family composition on adult earnings.

Forskningsområden

Mitt forskningsintresse rör familjestruktur och inkomstojämlikhet. I min forskning använder jag svenska registerdata och statistiska metoder för att skatta orsakssamband och göra robusta skattningar av effekter.

Undervisning

Jag föreläser, handleder och examinerar på grundnivå i kvantitativ metod, sociologisk teori, och organisationsteori.