Gunilla Lindgren

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör mot avdelningen för Utbildningsvetenskap (UTV) och administrerar följande program och kurser, campus Sundsvall: Grundlärare Fritidshem, 180 hp Grundlärare F-3, 240 hp Grundlärare 4-6, 240 hp Fristående kurser på grundnivå (G): Pedagogik Bild Samhällskunskap (AV) Sommarkurser

Postadress;

Holmgatan 10

851 70  SUNDSVALL