Gunilla Lindgren

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Ansvarsområde: UTV (delar av)
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428064
  • E-postadress: gunilla.lindgren@miun.se
  • Besöksadress: Sidsjövägen 5,
  • Rumsnummer: E126
  • Ort: Sundsvall

Jag är en av fakultetshandläggarna mot institutionen för Utbildningsvetenskap (UTV) och administrerar följande program och kurser, campus Sundsvall:

Grundlärare Fritidshem, 180 hp
Grundlärare F-3, 240 hp
Grundlärare 4-6, 240 hp, helfart (ej AIL)

Magister- och Masterprogram i pedagogik med inr mot professionsutveckling

Fristående kurser:

Pedagogik tematiska (dock ej A, B, C)
Högskolepedagogik
Bild
Samhällskunskap (GR/AV)
Sommarkurser (motsv ovanst)

Extra kontaktinformation

Postadress;

Holmgatan 10

851 70  SUNDSVALL