Gunilla Lindgren

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör mot avdelningen för Utbildningsvetenskap (UTV) och administrerar följande program och kurser, campus Sundsvall:

Grundlärare Fritidshem, 180 hp
Grundlärare F-3, 240 hp
Grundlärare 4-6, 240 hp

Fristående kurser på grundnivå (G):

Pedagogik
Bild
Samhällskunskap (äv AV)
Sommarkurser

Postadress;

Holmgatan 10

851 70  SUNDSVALL