Gunilla Lindgren

Spara favorit

Jag är en av fakultetshandläggarna mot institutionen för Utbildningsvetenskap (UTV) och administrerar följande program och kurser, campus Sundsvall:

Grundlärare Fritidshem, 180 hp
Grundlärare F-3, 240 hp
Grundlärare 4-6, 240 hp, helfart

Fristående kurser på grundnivå (G):

Pedagogik (tematiska, ej A, B, C)
Bild
Samhällskunskap (GR/AV)
Sommarkurser

Postadress;

Holmgatan 10

851 70  SUNDSVALL