Håkan Karlsson

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, H. (2011). Summer Entrepreneur an Activity for stimulating Entrepreneurship Among Youths: : A Casestudy in a Swedish County. US-China Education Review A Education Practice, vol. 1: 5, ss. 715-725.  

Holmgren, C. , From, J. , Olofsson, A. , Karlsson, H. , Snyder, K. & Sundström, U. (2005). Entrepreneurship Education: Salvation or Damnation?. Journal of Entrepreneurship Education, vol. 8, ss. 7-19.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Karlsson, H. (2017). Pedagogiska identiteter : Fostran till entreprenörskap. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 257)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Karlsson, H. (2009). Utbildning i, om och för entreprenörskap : Fallstudier i gymnasieskolan. I Entreprenörskapsutbildning i skola och samhälle : Formering av en ny pedagogisk identitet?. Härnösand : Mittuniversitetet Instiutionen för utbildningsvetenskap (Utbildningsvetenskapliga studier). S. 81-110.

Konferensbidrag

Karlsson, H. (2010). Summer Entrepreneur an activity for stimulating entrepreneurship amonh youths : A Case study in a Swedish county.. I Internationalizing Entrepreneurship Education and Training, Arnhem, Netherlands. July 5-8 2010.

Karlsson, H. & Segerholm, C. (2008). Quality assurance and evaluation (QAE) – support or nuisance?. : Swedish teachers’ views.

From, J. , Holmgren, C. , Olofsson, A. , Snyder, K. & Karlsson, H. (2005). What is education in entrepreneurship education? : Paper presented at NFPF/NERA-conference in Oslo, March 10-12, 2005.. Paper presented at the NFPF

Holmgren, C. , From, J. , Olofsson, A. , Karlsson, H. , Snyder, K. & Sundstöm, U. (2004). Entrepreneurship Education: Salvation or Damnation? : NERA Congress, Reykjavík 2004. I NERA Congress, Reykjavík 2004.

Snyder, K. , Olofsson, A. & Karlsson, H. (2004). Schools and communities in partnership to foster entrepreneurship education. : European Educational Research Conference 2004.

Snyder, K. , Olofsson, A. , Karlsson, H. , Holmgren, C. & From, J. (2003). Entrepreneurship Education: A Model for Stimulating Learning and School Development in the Knowledge Age?.

Rapporter

Karlsson, H. & Olofsson, A. (2012). Ung företagsamhet i e-länet : Betydelsen av samhällsentreprenörer och utbildningsinsatser för regional utveckling. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2012:1).