Håkan Stenström

notitle|notitle

  • Tjänstetitel: notitle
  • Avdelning: Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)
  • Telefon arbete: 010-142 86 01
  • E-postadress: hakan.stenstrom@miun.se
  • Rumsnummer: AÖ218