Hannah Källström

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

  • Tjänstetitel: Universitets-/Högskoleadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428534
  • E-postadress: hannah.kallstrom@miun.se
  • Rumsnummer: K337
  • Ort: Östersund