Hanna Nyman

Hr Administratör|HR Administrator

  • Tjänstetitel: Hr Administratör
  • Ansvarsområde: Administrativt stöd vid anställning. Primula - friskvård, lönetillägg, reseräkningar m.m. för institutionerna NMT, EHB, DSV, EKS, DES, IST, CHE, KMM, MKV, NAT, MOD.
  • Avdelning: HR-avdelningen (HR)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428575
  • E-postadress: hanna.nyman@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10, Sundsvall