Helena Karlsson

Hr Specialist|HR Specialist

  • Tjänstetitel: Hr Specialist
  • Ansvarsområde: Lönebildning, processutveckling, samverkan mm.
  • Avdelning: HR-avdelningen (HR)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428440
  • E-postadress: helena.karlsson@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10
  • Rumsnummer: J206
  • Ort: Sundsvall

Sidan uppdaterades 2021-11-24