Henrik Brandén

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational developer

  • Tjänstetitel: Universitetspedagogisk utvecklare
  • Akademisk titel: Teknologie Doktor
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428311
  • E-postadress: henrik.branden@miun.se
  • Ort: Östersund

Som universitetspedagogisk utvecklare arbetar jag med universitetsövergripande pedagogisk utveckling och med undervisning i högskolepedagogik. Min bakgrund är inom det teknisk-naturvetenskapliga området. Jag är disputerad i numerisk analys och har många års erfarenhet av forskning och undervisning inom beräkningsmatematik. Jag har också en magister i sociologi där kurser i pedagogik och arbetslivspedagogik ingår.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Brandén, H. (2022). Grid independent convergence using multilevel circulant preconditioning : Poisson’s equation. BIT Numerical Mathematics, vol. 62: 2, ss. 409-429.    

Sidan uppdaterades 2022-11-18