Hilda Månsson

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

  • Tjänstetitel: Arbetslivskoordinator
  • Ansvarsområde: Alumnverksamhet, Mentorprogrammet
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428983
  • E-postadress: hilda.mansson@miun.se