Ingemar Åttingsberg

Ingemar Åttingsberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • E-postadress: ingemar.attingsberg@miun.se
  • Rumsnummer: J208
  • Ort: Sundsvall