Ingemar Wörlund

Ingemar Wörlund

Professor

  • Tjänstetitel: Professor
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428193
  • E-postadress: ingemar.worlund@miun.se
  • Rumsnummer: P3221
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Statsvetenskap

Publikationer

Böcker

Wörlund, I. , Sundberg, J. & Sjöblom, S. (2011). Kommunala folkhemmet : Uppbyggnad, de gyllene åren, nedmontering. Stockholm : Santérus Förlag

Kapitel i böcker, del av antologier

Wörlund, I. (2008). Local parties in Sweden. I Farewell to the party model? : Independent local lists in east and west european countries. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften (Urban and regional research international).

Wörlund, I. (2005). Miljöpartier i Sverige och Norge. I Partiernas århundrade : Fempartimodellens uppgång och fall i Norge och Sverige. Stockholm : Santérus Academic Press Sweden.

Svåsand, L. & Wörlund, I. (2005). Partifremvekst og partioverlevelse : Fremskrittspartiet og Ny Demokrati. I Partiernas århundrade : fempartimodellens uppgång och fall i Norge och Sverige. Stockholm : Santérus Academic Press Sweden. S. 474-.

Wörlund, I. & Hansson, D. (2001). Partier och intresseorganisationer i Sverige. I Partier och intresseorganisationer i Sverige Jan Sundberg (ed). Köpenhamn : Nordisk ministerråd (Nord).

Konferensbidrag

Wörlund, I. (2007). Local parties - new contenders in local politics? : Paper presented at the ECPR joint sessions; workshop: Comparative perspectives on local party politics. Helsinki 7-12 may 2007..

Wörlund, I. (2007). The changing local party system in Sweden. : Paper presented in Halle-Wittenberg, Martin-Luther Universität 13-14 april 2007. Workshop: Independent local lists in Europe..

Wörlund, I. (2005). Kommunstorlek och lokal demokrati: den omvända partipolitiseringen. : XII Nordiska statsvetarkonferensen.

Wörlund, I. (2003). Miljöpartier i Sverige och Norge. : Svensk-norsk partiutveckling 1905-2005..

Svåsand, L. & Wörlund, I. (2003). Partifremvekst og partioverlevelse: Fremskrittspartiet och Ny Demokrati : Svensk-norsk partiutveckling 1905-2005.

Wörlund, I. (2002). Does local party equal protest party? The development of the local party systems in Sweden. : opulism in Scandinavia: Left, Right, Local. A joint workshop of the Nordic History Group and the Political Studies Associations Scand. Politics Specialist Group, University College, London, 12 apr.

Wörlund, I. & Svåsand, L. (2001). The rise and fall of the swedish party New Democracy : Annual Meeting of the American Political Science Association, San Fransisco, CA, AUg 30 - Sept 2, 2001..

Rapporter

Sundberg, J. , Sjöblom, S. & Wörlund, I. (2003). Välfärd och lokal demokrati i Sverige under 60 år : inledning till ett forskningsprojekt. Helsingfors : Sv sociaHelsingfors univ (Notat 2).

Wörlund, I. (1995). Populism kontra genus eller varför röstar inte kvinnor på Ny Demokrati?. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:22).