Ingrid Leo

Spara favorit

Bakgrund

Universitetslektor i spanska. Disputerade 2009 vid Stockholms universitet. Har undervisat vid Stockholms universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet och Aarhus universitet. Anställd vid Mittuniversitetet sedan 2010.

Forskningsområden

Samtida spansk historiografi och romankonst. Jag forskar för närvarande i förhållandet mellan officiell historieskrivning och historiska romaner i den spanska kontexten, där ideologisk polarisering, påbjuden glömska och regionala intressen färgat framställningen av Spaniens konfliktladdade samtidshistoria.

Pågående forskning

"Divergencias en el entendimiento del concepto de democracia en la historiografía contemporánea española". Bok som ska ges ut av Peter Lang Verlag 2016.

Undervisning

Undervisar på olika delkurser i ämnet spanska: litteraturhistoria och litteratur, historia, kultur och samhällen, spansk grammatik, spansk lingvistik.
Handleder uppsatser i spansk litteratur och i spanskämnets didaktik.

Övrigt

Gästlärare och extern handledare vid Universidad autónoma de Madrid.
Medlem av det internationella forskarnätverket La narrativa memorialística.
Medlem av forskarnätverket Litteraturvetare i Romanska språk.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lindström Leo, I. (2016). Javier Cercas rör om i Spaniens historiska minne. Signum , : 4, ss. 39-45.

Lindström Leo, I. (2015). Divergencias en el entendimiento del concepto de democracia en la historiografía española. Milli mála. Journal of Language and Culture, vol. 7, ss. 247-265.    

Lindström Leo, I. (2015). "Kyrkans spanska lärarinna" fyller 500 år. Signum , : 4, ss. 21-27.  

Lindström Leo, I. (2014). Alla måste kunna språk : Gör moderna språk obligatoriska i svensk skola - och höj nivån på undervisningen. Uppsala Nya Tidning,    

Lindström Leo, I. (2012). Un mosaico de narraciones situadas en la posguerra española: Inés y la alegría (2010) de Almudena Grandes : A mosaic of narratives situated in postwar Spain: Inés y la alegría (2010) by Almudena Grandes. Tejuelo, vol. 5: 15, ss. 86-99.    

Artiklar, recensioner

Lindström Leo, I. (2010). Motståndet under Pinochet : Lene Sjörup: Pinochets Gud og de fattiges teologiske modstand. Museum Tusculanums forlag, Köbenhavns universitet, 2009, 318 s.. Signum, Katolsk orientering om kyrka, kultur & samhälle, vol. 36: 4, ss. 54-56.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lindström Leo, I. (2015). Att bryta tystnaden : Den sociala realismen och dess existentiella teman i den spanska efterkrigstidens litteratur. I "Om det man inte kan tala måste man sjunga" : Festskrift till Eva-Britta Ståhl. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 201-215.  

Lindström Leo, I. (2014). Detektivromanen. I Mordets enkla konst? : En antologi om detektivromaner och detektiver. Lund : Studentlitteratur AB. S. 153-163.

Lindström Leo, I. (2013). El lenguaje como indicador ético en Anatomía de un instante (2009) de Javier Cercas. I La memoria novelada II : Ficcionalización, documentalismo y lugares de memoria en la narrativa memorialista española. Bern : Peter Lang Publishing Group (Perspectivas hispánicas). S. 169-185.  

Konferensbidrag

Lindström Leo, I. (2015). La recepción de Teresa de Ávila en Escandinavia: : fundaciones, debates políticos, estudios teresianos. Paper presented at the Teresa de Jesús, Patrimonio de la humanidad/ Teresa of Jesus: Hrritage of Humanity,21-27 september 2015, Ávila, Spain

Lindström Leo, I. (2014). Divergencias en la interpretación del concepto de democracia en la historiografía contemporánea española. I Actas del XIX Congreso de Romanistas Escandinavos. Reykjavik :

Lindström Leo, I. (2014). Romper el silencio : El realismo social literario y su temario existencial. I Actas del Congreso Posguerras, Universidad Complutense de Madrid, 3-5 de abril 2014. Madrid :

Lindström Leo, I. (2013). En kvinnoröst under och efter Francodiktaturen i Spanien : Feministiska aspekter av Carmen Martín Gaites författarskap. Paper presented at the Genusmaraton 2013, Mittuniversitetet Campus Östersund  

Lindström Leo, I. (2013). En kvinnoröst under och efter Francodiktaturen i Spanien : Frågan om feminism och jämställdhet i Carmen Martín Gaites författarskap. I Genusmaraton : Tvärvetenskaplig forskardag om genusforskning vid Mittuniversitetet.  

Lindström Leo, I. (2013). Los conceptos de libertad, de derechos humanos y de los papeles tradicionales del hombre y de la mujer en "Soldados de Salamina" (2001) de Javier Cercas y "La voz dormida" (2002) de Dulce Chacón. : The concepts of freedom, human rights and gender roles in Soldados de Salamina (2001) by Javier Cercas and La voz dormida (2002) by Dulce Chacón. I Proceedings of the Sixteenth International Conference on the History of Concepts : Concepts on the MoveCross-Cultural and Cross-Disciplinary Transfers, Entanglements, Receptions,Translations and Redefinitions in Conceptual.. S. 466--475.    

Lindström Leo, I. (2013). Searching for personal identity through shadows of the past : Literary fantasy in novels of Carmen Martín Gaite and Javier Cercas. I Time & Space : Time and Space in Speculative Fiction.  

Lindström Leo, I. (2010). Dos mujeres, dos Españas : Una comparación de dos personajes femeninos en la novela Inés y la alegría de Almudena Grandes (2010).

Övrigt

Lindström Leo, I. (2015). Teresa av Avila: mystiker och feminist. Stockholm.

Telefon arbete: 072-5065825.

Doktorsavhandling: Scribo ergo sum. Aspectos existenciales en tres novelas tardías de Carmen Martín Gaite (2009): http://diva-portal.org.