Ingrid Leo

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lindström Leo, I. (2016). Javier Cercas rör om i Spaniens historiska minne. Signum , : 4, ss. 39-45.

Lindström Leo, I. (2015). Divergencias en el entendimiento del concepto de democracia en la historiografía española. Milli mála. Journal of Language and Culture, vol. 7, ss. 247-265.    

Lindström Leo, I. (2015). "Kyrkans spanska lärarinna" fyller 500 år. Signum , : 4, ss. 21-27.  

Lindström Leo, I. (2014). Alla måste kunna språk : Gör moderna språk obligatoriska i svensk skola - och höj nivån på undervisningen. Uppsala Nya Tidning,    

Lindström Leo, I. (2012). Un mosaico de narraciones situadas en la posguerra española: Inés y la alegría (2010) de Almudena Grandes : A mosaic of narratives situated in postwar Spain: Inés y la alegría (2010) by Almudena Grandes. Tejuelo, vol. 5: 15, ss. 86-99.    

Artiklar, recensioner

Lindström Leo, I. (2010). Motståndet under Pinochet : Lene Sjörup: Pinochets Gud og de fattiges teologiske modstand. Museum Tusculanums forlag, Köbenhavns universitet, 2009, 318 s.. Signum, Katolsk orientering om kyrka, kultur & samhälle, vol. 36: 4, ss. 54-56.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lindström Leo, I. (2015). Att bryta tystnaden : Den sociala realismen och dess existentiella teman i den spanska efterkrigstidens litteratur. I "Om det man inte kan tala måste man sjunga" : Festskrift till Eva-Britta Ståhl. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 201-215.  

Lindström Leo, I. (2014). Detektivromanen. I Mordets enkla konst? : En antologi om detektivromaner och detektiver. Lund : Studentlitteratur AB. S. 153-163.

Lindström Leo, I. (2013). El lenguaje como indicador ético en Anatomía de un instante (2009) de Javier Cercas. I La memoria novelada II : Ficcionalización, documentalismo y lugares de memoria en la narrativa memorialista española. Bern : Peter Lang Publishing Group (Perspectivas hispánicas). S. 169-185.  

Konferensbidrag

Lindström Leo, I. (2015). La recepción de Teresa de Ávila en Escandinavia: : fundaciones, debates políticos, estudios teresianos. Paper presented at the Teresa de Jesús, Patrimonio de la humanidad/ Teresa of Jesus: Hrritage of Humanity,21-27 september 2015, Ávila, Spain

Lindström Leo, I. (2014). Divergencias en la interpretación del concepto de democracia en la historiografía contemporánea española. I Actas del XIX Congreso de Romanistas Escandinavos. Reykjavik :

Lindström Leo, I. (2014). Romper el silencio : El realismo social literario y su temario existencial. I Actas del Congreso Posguerras, Universidad Complutense de Madrid, 3-5 de abril 2014. Madrid :

Lindström Leo, I. (2013). En kvinnoröst under och efter Francodiktaturen i Spanien : Feministiska aspekter av Carmen Martín Gaites författarskap. Paper presented at the Genusmaraton 2013, Mittuniversitetet Campus Östersund  

Lindström Leo, I. (2013). En kvinnoröst under och efter Francodiktaturen i Spanien : Frågan om feminism och jämställdhet i Carmen Martín Gaites författarskap. I Genusmaraton : Tvärvetenskaplig forskardag om genusforskning vid Mittuniversitetet.  

Lindström Leo, I. (2013). Los conceptos de libertad, de derechos humanos y de los papeles tradicionales del hombre y de la mujer en "Soldados de Salamina" (2001) de Javier Cercas y "La voz dormida" (2002) de Dulce Chacón. : The concepts of freedom, human rights and gender roles in Soldados de Salamina (2001) by Javier Cercas and La voz dormida (2002) by Dulce Chacón. I Proceedings of the Sixteenth International Conference on the History of Concepts : Concepts on the MoveCross-Cultural and Cross-Disciplinary Transfers, Entanglements, Receptions,Translations and Redefinitions in Conceptual.. S. 466--475.    

Lindström Leo, I. (2013). Searching for personal identity through shadows of the past : Literary fantasy in novels of Carmen Martín Gaite and Javier Cercas. I Time & Space : Time and Space in Speculative Fiction.  

Lindström Leo, I. (2010). Dos mujeres, dos Españas : Una comparación de dos personajes femeninos en la novela Inés y la alegría de Almudena Grandes (2010).

Övrigt

Lindström Leo, I. (2015). Teresa av Avila: mystiker och feminist. Stockholm.