Ingrid Mattsson

Institutionsassistent

  • Tjänstetitel: Institutionsassistent
  • Avdelning: Institutionen för naturvetenskap (NAT)
  • Telefon arbete: 010-142 78 35
  • E-postadress: ingrid.mattsson@miun.se
  • Rumsnummer: OL210