Ingrid Mattsson

Ingrid Mattsson

Institutionsassistent

  • Tjänstetitel: Institutionsassistent
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: +46101427835
  • E-postadress: ingrid.mattsson@miun.se
  • Rumsnummer: OL210
  • Ort: Sundsvall