Irina Frisk

Universitets-/Högskolelektor |Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitets-/Högskolelektor
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • E-postadress: Irina.Frisk@miun.se
  • Ämne: Engelska

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Frisk, I. (2016). A Linguistic Analysis of Peer-review Critique in Four Modes of Computer-mediated Communication. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 236)