Jakob Billmayer

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Billmayer, J. (2014). Oordningens möjligheter – en alternativ bild på livet i svenska klassrum. Skola och samhälle,  

Doktorsavhandlingar

Billmayer, J. (2015). Ska dörren vara öppen? : Disciplin i klassrummet i Sverige och Tyskland. Diss. Härnösand : Avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 218)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Billmayer, J. (2017). Rum, tid och mobiltelefoner : klassrumsdisciplin i Sverige och Tyskland. I Bortom PISA : Internationell och jämförande pedagogik. Stockholm : Natur och kultur. S. 129-149.

Billmayer, J. (2012). Lärares ledarskap i svensk film och tv. I Lärare som ledare : i och utanför klassrummet. Lund : Studentlitteratur. S. 71-85.

Konferensbidrag

Billmayer, J. (2017). Imported Teachers in Sweden : Reasons for Import. Paper presented at the NFPF/NERA 2017, 23-25 March 2017 Copenhagen,Denmark  

Billmayer, J. (2017). Inside or outside the system? : Swedish free schools’ self-descriptions. Paper presented at the SERA 2017, The University of the West of Scotland, Ayr, 22-24 November, 2017

Billmayer, J. (2017). Is leadership really everything? : Practitioners perspectives on schooldevelopment in a low-achieving Swedish municipality. Paper presented at the SERA 2017, The University of the West of Scotland, Ayr, 22-24 November, 2017

Billmayer, J. (2016). SHOULD THE DOOR BE OPEN? Classroom Discipline in Sweden and Germany. Paper presented at the SERA 2016, Dundee, november 18th-20th

Billmayer, J. (2016). Subject and Class Teachers and their Classroom Management Strategies : Signs of two Different Teaching Professions?. Paper presented at the NERA 2016, Helsinki  

Billmayer, J. (2015). Monoculture or Diversity – Types of Order in Swedish and German Classrooms. Paper presented at the NFPF/NERA 4-6 March 2015, Gothenburg

Billmayer, J. (2015). Should the door be open? Classroom Discipline in Sweden and Germany  Adding Nordic and curriculum theoretical perspectives?. Paper presented at the 6th Nordic Curriculum Theory Conference: Curriculum and national identity – Nordic divergences? 21 - 22 October, Örebro University, Sweden.

Billmayer, J. (2015). Subject and Class Teachers' Classroom Management : An Exploratory Study in Four Teachers' Classrooms in Bavaria. Paper presented at the SERA Conference, 18-20th November 2015, Scotland.

Billmayer, J. (2014). Different Types of Order in Swedish and German Classrooms. I WERA Focal Meeting, Edinburgh, 2014-11-20.

Billmayer, J. (2014). Film in the Teacher Education Classroom : Theoretical Basis and Areas of Application. Paper presented at the SERA 2014, Edinburgh

Billmayer, J. , Perselli, J. & Berg, G. (2013). Good and evil teachers – teaching and leading in the movie Hets. Paper presented at the NERA 2013, Reykjavik, March 7th-9th 2013

Billmayer, J. (2012). Schule in Schweden und Bayern – oberflächlich andersoder tiefgreifend eigenartig?. Paper presented at the Tagung der AEPF, Bielefeld, 10.-12.09.2012  

Billmayer, J. (2011). Discipline And Punish in Classrooms : Studying Classroom Management With Foucault - Three Films About School As Example. Paper presented at the ECER 2011, Berlin, 12-16 september 2011