Jan Svanberg

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Annan titel: Docent
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer