Jennie Gelter | miun.se

Jennie Gelter

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428617
  • E-postadress: jennie.gelter@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: ETOUR
  • Anställd vid ämnet: Turismvetenskap

Forskningsområden

Nya diskurser inom destinationsmanagement och organisation fortsätter att vidareutvecklas, och nya perspektiv som utmanar rådande forskning med hjälp av komplexitetsteori har nått turismforskningen. Även om komplexitetsteorin har applicerats inom turismforskning, är dess koppling till destinationsmanagement och organisationsteori i behov av ytterligare forskning, och i synnerhet för smarta destinationer.

Turismsystemet kan tolkas som ett öppet system med många inbördes beroende aktörer och intressenter som påverkas av både interna och externa faktorer. Den globala makromiljön, som destinationer reagerar och agerar mot, förändras och utvecklas ständigt. Därför måste både mikro- och makromiljön förstås för att få en helhetsbild och därmed kunna hantera hållbar utveckling relaterad till ökat digitalt tryck. Komplexitetsteori ger ett innovativt nytt perspektiv på organisationer och även om komplexitetsteorin har utvecklats inom naturvetenskapen, finns det tillämpningar inom management- och organisationsforskningen, vilket ger ett innovativt perspektiv på forskningen om smarta destinationer.

I mitt doktorandprojekt vill jag bidra till forskningen om kopplingen mellan komplexitetsteori och destinationsmanagement och organisation, med syfte att bidra till den befintliga teorin om smarta destinationer. Min forskning bidrar till att studera egenskaperna för destinationsmanagement gentemot smarta destinationer samt att studera definitionen av smart i förhållande till destinationsmanagement och organisation med hjälp av komplexitetsteori. Eftersom det finns ett gap mellan teoretisk och konceptuell kunskap och den praktiska utvecklingen av smarta destinationer, kommer förhoppningsvis min forskning att bidra till ökad förståelse av smarta destinationer, från ett management- och organisationsperspektiv.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Gelter, J. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2022). Making sense of smart tourism destinations : A qualitative text analysis from Sweden. Journal of Destination Marketing & Management, vol. 23  

Gelter, J. , Lexhagen, M. & Fuchs, M. (2021). A Meta-Narrative Analysis of Smart Tourism Destinations : Implications for Tourism Destination Management. Current Issues in Tourism, vol. 24: 20, ss. 2860-2874.    

Sidan uppdaterades 2022-11-18