Jens Zinn

Professor, Gäst|Visiting Professor

  • Tjänstetitel: Professor, Gäst
  • Annan titel: Docent
  • Ansvarsområde: Sociology
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • E-postadress: Jens.Zinn@miun.se
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre

Bakgrund

Jens Zinn, docent i sociologi, är utbildad i Tyskland och nu verksam vid University of Melbourne, Australien. Under 2016–2017 är han gästprofessor vid Mittuniversitetet på 25 %.

Forskningsområden

Zinn är en av världens mest framstående forskare inom risksociologi. Vid Mittuniversitetet är han verksam inom Risk and Crisis Research Centre.

Övrigt

Zinn har skrivit flera böcker som används i undervisning och han har grundat nätverk för riskforskning inom Internationella sociologförbundet liksom Europeiska sociologförbundet. 2015 tilldelades han det prestigefyllda Friedrich Wilhelm Bessel Award för sina akademiska insatser.

Extra kontaktinformation

Ytterligare information och en förteckning över Zinns publikationer finns på University of Melbournes webbplats (engelska). 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Zinn, J. (2019). The meaning of risk-taking – key concepts and dimensions. Journal of Risk Research, vol. 22: 1, ss. 1-15.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Zinn, J. & Olofsson, A. (2018). Concluding Thoughts and Perspectives for Interdisciplinary Risk Research. I Researching Risk and Uncertainty : Methodologies, Methods and Research Strategies. Palgrave Macmillan (critical Studies in Risk and Uncertainty). S. 367-375.  

Zinn, J. & Olofsson, A. (2018). Introduction. I Researching Risk and Uncertainty : Methodologies, Methods and Research Strategies. Palgrave Macmillan (Critical Studies in Risk and Uncertainty). S. 1-28.  

Zinn, J. (2018). Utilising Corpus Linguistic Tools for Analysing Social Change in Risk. I Researching Risk and Uncertainty : Methodologies, Methods and Research Strategies. Palgrave Macmillan (Critical Studies in Risk and Uncertainty). S. 337-366.  

Samlingsverk (redaktör)

Olofsson, A. (ed.) & Zinn, J. (ed.) (2018). Researching Risk and Uncertainty : Methodologies, Methods and Research Strategies. Palgrave Macmillan (Critical Studies in Risk and Uncertainty ).