Jesper Strömbäck

Spara favorit

Forskningsområden

På en övergripande nivå handlar min forskning om demokratin och den politiska kommunikationen mellan politiska makthavare, medier och medborgare. Inom ramen för detta fokuserar jag särskilt på mediernas bevakning av politik och samhälle; politikens medialisering; den strategiska politiska kommunikationen; och mediernas inflytande och effekter i opinionsbildningen. 

En viktig del av min forskning är att jämföra den politiska kommunikationen i olika länder. Totalt har jag publicerat mer än 100 böcker, bok-kapitel och internationella tidskriftsartiklar som på olika sätt undersöker och analyserar den politiska kommunikationen.

Jag har tidigare varit gästforskare vid University of Florida, USA och University of Zurich, Schweiz. Under 2012-2013 arbetade jag som huvudsekreterare och kanslichef för regeringens Framtidskommission.
Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Strömbäck, J. (2017). Changes in the Mediatization of Politics : Interview with Professor Jesper Strömbäck. Central European Journal of Communication, vol. 10: 1, ss. 130-136.    

Strömbäck, J. (2017). Does Public Service TV and the Intensity of the Political Information Environment Matter?. Journalism Studies, vol. 18: 11, ss. 1415-1432.  

Oleskog Tryggvason, P. & Strömbäck, J. (2017). Fakta eller fiktion : om hur medier rapporterar om opinionsundersökningar. Qvintense, : 2, ss. 13-14.  

Strömbäck, J. (2017). News Seekers, News Avoiders, and the Mobilizing Effects of Election Campaigns : Comparing Election Campaigns for the National and the European Parliaments. International Journal of Communication, vol. 11, ss. 237-258.    

van Aelst, P. , Strömbäck, J. , Aalberg, T. , Esser, F. , de Vreese, C. H. , Matthes, J. , Hopmann, D. N. , Salgado, S. & et al. (2017). Political Communication in a high-choice media environment : A challenge for democracy?. Annals of the International Communication Association, vol. 41: 1, ss. 3-27.  

Strömbäck, J. , Falasca, K. & Kruikemeier, S. (2017). The Mix of Media Use Matters : Investigating the Effects of Individual News Repertoires on Offline and Online Political Participation. Political Communication,  

Strömbäck, J. (2016). A Question of Time? : A Longitudinal Analysis of the Relationship between News Media Consumption and Political Trust.. The International Journal of Press/Politics, vol. 21: 1, ss. 88-110.  

Skovsgaard, M. , Shehata, A. & Strömbäck, J. (2016). Opportunity Structures for Selective Exposure : Investigating Selective Exposure and Learning in Swedish Election Campaigns Using Panel Survey Data. The International Journal of Press/Politics, vol. 21: 4, ss. 527-546.  

Hopmann, D. N. , Shehata, A. & Strömbäck, J. (2015). Contagious Media Effects : How Media Use and Exposure to Game-Framed News Influence Media Trust. Mass Communication & Society, vol. 18: 6, ss. 776-798.  

Kiousis, S. , Strömbäck, J. & McDevitt, M. (2015). Influence of Issue Decision Salience on Vote Choice : Linking Agenda Setting, Priming, and Issue Ownership. International Journal of Communication, vol. 9: 1, ss. 3347-3368.    

Strömbäck, J. & Esser, F. (2014). Introduction : Making Sense of the Mediatization of Politics. Journalism Practice, vol. 8, ss. 245-257.  

Strömbäck, J. & Esser, F. (2014). Introduction : Making Sense of the Mediatization of Politics. Journalism Studies, vol. 15: 3, ss. 243-255.  

Nord, L. , Ots, M. , Wadbring, I. , Strömbäck, J. & Weibull, L. (2014). Stoppa ökande medieklyfta för vår demokratis skull. Dagens Nyheter, vol. DN Debatt: 2014-10-02

Dimnitrova, D. , Shehata, A. , Strömbäck, J. & Nord, L. (2014). The Effects of Digital Media on Political Knowledge and Participation in Election Campaigns : Evidence from Panel Data. Communication Research, vol. 41: 1, ss. 95-118.  

Holt, K. , Shehata, A. , Strömbäck, J. & Ljungberg, E. (2013). Age and the effects of news media attention and social media use on political interest and participation : Do social media function as leveller?. European Journal of Communication, vol. 28: 1, ss. 5-18.  

Strömbäck, J. , Grandien, C. & Falasca Larsson, K. (2013). Do Campaign Strategies and Tactics Matter? : Exploring Party Elite Perceptions of What Matters When Explaining Election Outcomes. Journal of Public Affairs, vol. 13: 1, ss. 41-52.  

Shehata, A. & Strömbäck, J. (2013). Not (Yet) a New Era of Minimal Effects : A Study of Agenda Setting at the Aggregate and Individual Levels. The International Journal of Press/Politics, vol. 18: 2, ss. 234-255.  

Strömbäck, J. & Kiousis, S. (2013). Political Public Relations : Old Practice, New Theory-Building. Public Relations Journal, vol. 7: 4, ss. 1-17.  

Strömbäck, J. , Negrine, R. , Hopmann, D. N. , Jalali, C. , Berganza, R. , Seeber, G. U. H. , Seceleanu, A. , Volek, J. & et al. (2013). Sourcing the News : Comparing Source Use and Media Framing of the 2009 European Parliamentary Elections. Journal of Political Marketing, vol. 12: 1, ss. 29-52.  

Strömbäck, J. , Djerf-Pierre, M. & Shehata, A. (2013). The Dynamics of Political Interest and News Media Consumption : A Longitudinal Perspective. International journal of public opinion research, vol. 25: 4, ss. 415-435.  

Strömbäck, J. & van Aelst, P. (2013). Why Political Parties Adapt to the Media : Exploring the Fourth Dimension of Mediatization. International Communication Gazette, vol. 75: 4, ss. 341-358.  

Strömbäck, J. , Karlsson, M. & Hopmann, D. N. (2012). Determinants of News Content : Comparing Journalists’ Perceptions of the Normative and Actual Impact of Different Event Properties When Deciding What’s News. Journalism Studies, vol. 13: 5-6, ss. 718-728.  

Dimitrova, D. V. & Strömbäck, J. (2012). Election News in Sweden and the United States : A Comparison of Sources and Media Frames. Journalism - Theory, Practice & Criticism, vol. 13: 5, ss. 604-619.  

Esser, F. , de Vreese, C. H. , Strömbäck, J. , van Aelst, P. , Aalberg, T. , Stanyer, J. , Lengauer, G. , Berganza, R. & et al. (2012). Political Information Opportunities in Europe : A Longitudinal and Comparative Study of Thirteen Television Systems. The International Journal of Press/Politics, vol. 17: 3, ss. 247-274.  

Shehata, A. & Strömbäck, J. (2011). A Matter of Context : A Comparative Study of Media Environments and News Consumption Gaps in Europe. Political Communication, vol. 28: 1, ss. 110-134.

Aalberg, T. & Strömbäck, J. (2011). Media-driven Men and Media-critical Women? : An Empirical Study of Gender and MPs’ Relationships with the Media in Norway and Sweden. International Political Science Review, vol. 32: 2, ss. 167-187.  

Strömbäck, J. & Dimitrova, D. V. (2011). Mediatization and Media Interventionism : A Comparative Analysis of Sweden and the United States. The International Journal of Press/Politics, vol. 16: 1, ss. 30-49.  

Strömbäck, J. (2011). Mediatization and perceptions of the media's political influence. Journalism Studies, vol. 12: 4, ss. 423-439.  

Strömbäck, J. & Karlsson, M. (2011). Who’s Got the Power? : Journalists’ Perceptions of Changing Influences over the News. Journalism Practice, vol. 5: 6, ss. 643-656.

Strömbäck, J. & Kiousis, S. (2010). A New Look at Agenda-Setting Effects : Comparing the Predictive Power of Overall Political News Consumption and Specific News Media Consumption Across Different Media Channels and Media Types. Journal of Communication, vol. 60: 2, ss. 271-292.  

Strömbäck, J. , Mitrook, M. A. & Kiousis, S. (2010). Bridging Two Schools of Thought : Applications of Public Relations Theory to Political Marketing. Journal of Political Marketing, vol. 9: 1, ss. 73-92.  

Dimitrova, D. V. & Strömbäck, J. (2010). Exploring semi-structural differences in television news between the United States and Sweden. International Communication Gazette, vol. 72: 6, ss. 487-502.  

Strömbäck, J. & van Aelst, P. (2010). Exploring Some Antecedents of the Media's Framing of Election News : A Comparison of Swedish and Belgian Election. International journal of press-politics, vol. 15: 1, ss. 41-59.  

Karlsson, M. & Strömbäck, J. (2010). Freezing the Flow of Online News : Exploring Approaches to the Study of the Liquidity of Online News. Journalism Studies, vol. 11: 1, ss. 2-19.  

Shehata, A. & Strömbäck, J. (2010). Media Malaise or a Virtuous Circle? : Exploring the Causal Relationships Between News Media Exposure, Political News Attention and Political Interest. European Journal of Political Research, vol. 49: 5, ss. 575-597.  

Hopmann, D. N. & Strömbäck, J. (2010). The Rise of the Media Punditocracy? : Journalists and Media Pundits in Danish Election News 1994-2007. Media Culture and Society, vol. 32: 6, ss. 943-960.  

Kiousis, S. & Strömbäck, J. (2010). The White House and public relations: Examining the linkages between presidential communications and public opinion. Public Relations Review, vol. 36: 1, ss. 7-14.  

Dimitrova, D. V. & Strömbäck, J. (2009). Look Who’s Talking : Use of Sources in Newspaper Coverage in Sweden and the United States. Journalism Practice, vol. 3: 1, ss. 75-91.

Nord, L. & Strömbäck, J. (2009). Marketing With a Feeling : The Brand New Party Junilistan in the Swedish European Parliamentary Election 2004. Journal of Political Marketing, vol. 8: 1, ss. 35-45.  

Strömbäck, J. (2009). Selective Professionalisation of Political Campaigning : A Test of the Party-Centred Theory of Professionalised Campaigning in the Context of the 2006 Swedish Election. Political Studies, vol. 57: 1, ss. 95-116.  

Dimitrova, D. V. & Strömbäck, J. (2009). The Conditionality of Source Use : Comparing Source Use in U.S. and Swedish Television News. Journal of Global Mass Communication, vol. 2: 1/2, ss. 149-166.

Strömbäck, J. (2009). Vox Populi or Vox Media? : Opinion Polls and the Swedish Media, 1998-2006. Javnost - The Public, vol. 16: 3, ss. 55-70.    

Strömbäck, J. & Aalberg, T. (2008). Election News Coverage in Democratic Corporatist Countries : A Comparative Study of Sweden and Norway. Scandinavian Political Studies, vol. 31: 1, ss. 91-106.  

Dimitrova, D. V. & Strömbäck, J. (2008). Foreign Policy and the Framing of the 2003 Iraq War in Elite Swedish and US Newspapers. Media, War & Conflict, vol. 1: 2, ss. 203-220.  

Strömbäck, J. (2008). Four Phases of Mediatization : An Analysis of the Mediatization of Politics. The International Journal of Press/Politics, vol. 13: 3, ss. 228-246.  

Strömbäck, J. , Shehata, A. & Dimitrova, D. (2008). Framing the Mohammad cartoons issue : A cross-cultural comparison of Swedish and US press. Global Media and Communication, vol. 1: 2, ss. 203-220.  

Strömbäck, J. (2008). It’s the Perceptions, Stupid. Communication Director, : 1, ss. 68-72.

Strömbäck, J. (2008). Medialisering och makt : En analys av mediernas politiska påverkan. Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 110: 4, ss. 385-405.  

Strömbäck, J. & Luengo, O. G. (2008). Polarized Pluralist and Democratic Corporatist Models : A Comparison of Election News Coverage in Spain and Sweden. International Communication Gazette, vol. 70: 6, ss. 547-562.

Strömbäck, J. (2007). Antecedents of Political Market Orientation in Britain and Sweden: : Analysis and Future Research Propositions. Journal of Public Affairs, vol. 7: 1, ss. 79-89.  

Strömbäck, J. & Johansson, B. (2007). Electoral Cycles and the Mobilizing Effects of Elections: : A Longitudinal Study of the Swedish Case. Journal of Elections, Public Opinion and Parties, vol. 17: 1, ss. 79-99.  

Strömbäck, J. (2007). Marketplace of Ideas and Marketplace of Money : A Study of Commercialism and the Swedish Election News Coverage in 1998 and 2002. Nordicom Review, vol. 28: Jubilee Issue, ss. 51-62.  

Strömbäck, J. (2007). Political Marketing and Professionalized Campaigning : A Conceptual Analysis. Journal of Political Marketing, vol. 6: 2-3, ss. 49-67.  

Strömbäck, J. & Shehata, A. (2007). Structural Biases in British and Swedish Election News Coverage. Journalism Studies, vol. 8: 5, ss. 798-812.  

Strömbäck, J. & Nord, L. (2006). Do Politicians Lead the Tango? : A Study of the Relationship Betwdeen Swedish Journalists and their Political Sources. European Journal of Communication, vol. 21: 2, ss. 147-164.  

Strömbäck, J. & Nord, L. (2006). Mismanagement, mistrust and missed opportunities: a study of the 2004 tsunami and Swedish political communication : Editorial. Media, Culture & Society, vol. 28: 5, ss. 789-800.  

Strömbäck, J. & Dimitrova, D. V. (2006). Political and Media Systems Matter. : A Comparison of Election News Coverage in Sweden and the United States. Harvard International Journal of Press/Politics, vol. 11: 4, ss. 131-147.  

Nord, L. & Strömbäck, J. (2006). Reporting More, Informing Less. : A Comparison of the Swedish media coverage of September 11 and the wars in Afghanistan and Iraq. Journalism - Theory, Practice & Criticism, vol. 7: 1, ss. 85-110.  

Strömbäck, J. (2005). In Search of a Standard : four models of democracy and their normative implications for journalism. Journalism Studies, vol. 6: 3, ss. 331-345.  

Dimitrova, D. & Strömbäck, J. (2005). Mission Accomplished? : Framing of the Iraq War in the Elite Newspapers in Sweden and the United States. Gazette: The International Journal for Communication Studies, vol. 67: 5, ss. 399-417.  

Nord, L. & Strömbäck, J. (2003). Making Sense of Different Types of Crises : A Study of the Swedish Media Coverage of the Terror Attacks against the United States and the U.S Attacks in Afghanistan. The Harvard International Journal of Press/Politics, vol. 8: 4, ss. 54-75.  

Nord, L. & Strömbäck, J. (2003). Mission Impossible? : Some Notes on Journalistic Shortcomings in the Coverage of War and Terrorism. Nordicom Review, vol. 24: 2, ss. 127-141.  

Artiklar, forskningsöversikter

Salgado, S. & Strömbäck, J. (2012). Interpretive journalism : A review of concepts, operationalizations and key findings. Journalism - Theory, Practice & Criticism, vol. 13: 2, ss. 144-161.  

Esser, F. , Strömbäck, J. & de Vreese, C. H. (2012). Reviewing key concepts in research on political news journalism : Conceptualizations, operationalizations, and propositions for future research. Journalism - Theory, Practice & Criticism, vol. 13: 2, ss. 139-143.  

Aalberg, T. , Strömbäck, J. & de Vreese, C. H. (2012). The framing of politics as strategy and game : A review of concepts, operationalizations and key findings. Journalism - Theory, Practice & Criticism, vol. 13: 2, ss. 162-178.  

Böcker

Strömbäck, J. (2016). Utan invandring stannar Sverige. Stockholm : Volante

Strömbäck, J. (2014). Makt, medier och samhälle : En introduktion till politisk kommunikation. Lund : Studentlitteratur AB

Strömbäck, J. & Nord, L. (2013). Kampen om opinionen : Politisk kommunikation under svenska valrörelser. Stockholm : SNS förlag

Strömbäck, J. (2013). Svenska framtidsutmaningar : Slutrapport från regeringens Framtidskommission. Stockholm : Fritzes (Departementsserie 2013:19).    

Strömbäck, J. (2009). Makt, medier och samhälle : En introduktion till politisk kommunikation. Stockholm : SNS förlag

Anna Maria, J. & Strömbäck, J. (2007). TV-journalistik i konkurrensens tid. Nyhets- och samhällsprogram i svensk TV 1990-2004. Stockholm : Ekerlids förlag

Strömbäck, J. , Petersson, O. , Djerf-Pierre, M. , Holmberg, S. & Weibull, L. (2006). Mediernas valmakt. Stockholm : SNS förlag (Demokratirådets rapport ).  

Strömbäck, J. (2004). Den medialiserade demokratin : om journalistikens ideal, verklighet och makt. Stockholm : SNS förlag

Nord, L. & Strömbäck, J. (2003). Valfeber och nyhetsfrossa : politisk kommunikation i valrörelsen 2002. Stockholm : Sellin & Partner

Strömbäck, J. (2000). Makt och medier : Samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska makthavarna. Lund : Studentlitteratur

Doktorsavhandlingar

Strömbäck, J. (2001). Gäster hos verkligheten : En studie av journalistik, demokrati och politisk misstro. Diss. Eslöv : Brutus Östlings bokförl. Symposion, 2001 (Doktorsavhandlingar från JMK : 20)

Kapitel i böcker, del av antologier

de Vreese, C. H. , Reinemann, C. , Esser, F. , Hopmann, D. N. , Aalberg, T. , van Aelst, P. , Berganza, R. , Hubè, N. & et al. (2017). Conclusion : Assessing News Performance. I Comparing Political Journalism. New York : Routledge. S. 168-183.

Reinemann, C. , Scherr, S. , Stanyer, J. , Aalberg, T. , van Aelst, P. , Berganza, R. , Esser, F. , Hopmann, D. N. & et al. (2017). Cross-Conceptual Architecture of News. I Comparing Political Journalism. New York : Routledge. S. 150-167.

Hopmann, D. N. , Esser, F. , de Vreese, C. H. , Aalberg, T. , van Aelst, P. , Berganza, R. , Hubè, N. , Legnante, G. & et al. (2017). How We Did It : Approach and Methods. I Comparing Political Journalism. New York : Routledge. S. 10-21.

Salgado, S. , Strömbäck, J. , Aalberg, T. & Esser, F. (2017). Interpretive Journalism. I Comparing Political Journalism. New York : Routledge. S. 50-70.

Strömbäck, J. (2017). Lever vi i parallella informationsvärldar? : Politiska preferenser och selektiv exponering i svenska valrörelser. I När makten står på spel : Journalistik i valrörelser. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 80-115.  

Strömbäck, J. & Johansson, B. (2017). När bjälken sitter i betraktarens ögon : om fientliga medier-fenomenet. I Misstron mot medier. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 100-116.  

de Vreese, C. H. , Esser, F. , Hopmann, D. N. , Aalberg, T. , van Aelst, P. , Berganza, R. , Hubè, N. , Legnante, G. & et al. (2017). Our Goal : Comparing News Performance. I Comparing Political Journalism. New York : Routledge. S. 1-9.

Strömbäck, J. & Esser, F. (2017). Political Public Relations and Mediatization : The Strategies of News Management.. I How Political Actors Use the Media : A Functional Analysis of the Media’s Role in Politics. Chaim : Palgrave Macmillan. S. 63-83.

Stanyer, J. , Salgado, S. & Strömbäck, J. (2017). Populist Actors as Communicators or Political Actors as Populist Communicators : Cross-National Findings and Perspectives. I Populist Political Communication in Europe. London : Routledge (Routledge research in communication studies). S. 353-364.

Reinemann, C. , Aalberg, T. , Esser, F. , Strömbäck, J. & de Vreese, C. H. (2017). Populist Political Communication : Towards a Model of Its Causes, Forms, and Effects. I Populist Political Communication in Europe. London : Routledge (Routledge research in communication studies). S. 12-25.

Strömbäck, J. & Karlsson, M. (2017). Sjunkande förtroende för svenska medier? : En analys av hur medborgarnas medieförtroende och betydelsen av partisympati har förändrats mellan 2014 och 2016. I Misstron mot medier. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 84-99.  

Strömbäck, J. (2017). Stabilitet i en föränderlig värld : medieanvändning och social sammanhållning. I Larmar och gör sig till. Göteborg : SOM-institutet. S. 235-251.    

Aalberg, T. , de Vreese, C. H. & Strömbäck, J. (2017). Strategy and game framing. I Comparing Political Journalism. New York : Routledge. S. 33-49.

Strömbäck, J. , Jungar, A. & Dahlberg, S. (2017). Sweden : No Longer a European Exception. I Populist Political Communication in Europe. London : Routledge (Routledge research in communication studies). S. 68-81.

Esser, F. , de Vreese, C. H. , Hopmann, D. N. , Aalberg, T. , van Aelst, P. , Berganza, R. , Hubè, N. , Legnante, G. & et al. (2017). The Explanatory Logic : Factors That Shape Political News. I Comparing Political Journalism. New York : Routledge. S. 22-32.

Strömbäck, J. & Esser, F. (2017). НОВІТНІ КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУСПІЛЬНО : ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ. I РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ : Огляди. Дослідження. Kiev : Academvudav. S. 139-154.

Strömbäck, J. (2016). Det förändrade medielandskapets utmaningar. I Medielandskapet. Stockholm : Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. S. 49-58.

Bolin, N. , Hinnfors, J. & Strömbäck, J. (2016). Invandring på ledarsidorna i svensk nationell dagspress 2010–2015. I Migrationen i medierna : men det får en väl inte prata om. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 192-211.

Strömbäck, J. (2016). Mediatization. I International Encyclopedia of Political Communication. Oxford : Wiley-Blackwell. S. 827-835.

Strömbäck, J. (2016). Om mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014. I The International Encyclopedia of Political Communication. Oxford : Wiley-Blackwell. S. 827-835.

Strömbäck, J. & Nord, L. (2016). Samma politiska nyheter, men lite mer privat. I Journalistik i förändring : Om Mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 69-83.  

Strömbäck, J. (2016). Swedish Election Campaigns. I The Oxford Handbook of Swedish Politics. Oxford : Oxford University Press. S. 275-293.

Strömbäck, J. (2016). Trots varningsklockor, inga tecken på försvagad social sammanhållning. I Ekvilibrium. Göteborg : SOM-institutet. S. 65-78.

Strömbäck, J. (2015). Demokratin och det förändrade medielandskapet. : Mot ökade kunskapsklyftor och deltagandeklyftor?. I Låt fler forma framtiden! : Forskarantologi.. Stockholm : Wolters Kluwer (Statens offentliga utredningar). S. 205-256.  

Strömbäck, J. (2015). Framtidens medielandskap, demokratin och den sociala sammanhållningen. I Om Sverige i framtiden : En antologi om digitaliseringens möjligheter. Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen. Stockholm : Fritzes (Statens offentliga utredningar). S. 341-367.    

Strömbäck, J. (2015). Future Media Environments, Democracy and Social Cohesion. I Digital Opportunities. Stockholm : Fritzes (Statens offentliga utredningar). S. 97-122.  

Karlsson, M. & Strömbäck, J. (2015). Inledning. I Handbok i journalistikforskning. Lund : Studentlitteratur AB. S. 19-22.

Strömbäck, J. & Esser, F. (2015). Introduction: Making Sense of the Mediatization of Politics. I Making Sense of Mediatized Politics : Theoretical and Empirical Perspectives. London : Routledge. S. 1-14.

Strömbäck, J. (2015). Journalistikens nyhetsurval och nyhetsvärderingar. I Handbok i journalistikforskning. Lund : Studentlitteratur AB. S. 151-168.

Strömbäck, J. (2015). Politisk nyhetsjournalistik. I Handbok i journalistikforskning. Lund : Studentlitteratur AB. S. 299-316.  

Strömbäck, J. (2015). Social sammanhållning och medieanvändning. I Fragment. Göteborg : SOM-institutet. S. 63-79.    

Esser, F. & Strömbäck, J. (2014). A Paradigm in the Making : Lessons for the Future of Mediatization Research. I Mediatization of Politics : Understanding the Transformation of Western Democracies. Basingstoke : Palgrave Macmillan. S. 223-242.  

Svensson, E. , Kiousis, S. & Strömbäck, J. (2014). Creating a Win-Win Situation? : Relationship Cultivation and the Use of Social Media in the 2012 Campaign. I Presidential Campaigning and Social Media : An Analysis of the 2012 Campaign. New York : Oxford University Press. S. 28-43.

Strömbäck, J. (2014). Den paradoxala medieutvecklingen. I Medieutveckling 2014. Stockholm : Myndigheten för radio och tv. S. 16-22.    

Nord, L. & Strömbäck, J. (2014). It Didn’t Happen Here : Commercialization and Political News Coverage in Swedish Television 1998-2010. I Comparing Political Communication Across Time and Space : New Studies in an Emerging Field. Basingstoke : Palgrave Macmillan. S. 192-209.  

Shehata, A. & Strömbäck, J. (2014). Mediation of Political Realities : Media as Crucial Sources of Information. I Mediatization of Politics : Understanding the Transformation of Western Democracies. Basingstoke : Palgrave Macmillan. S. 93-113.  

Strömbäck, J. & Esser, F. (2014). Mediatization of Politics : Towards a Theoretical Framework. I Mediatization of Politics : Understanding the Transformation of Western Democracies. Basingstoke : Palgrave Macmillan. S. 3-28.

Strömbäck, J. & Esser, F. (2014). Mediatization of Politics : Transforming Democracies and Reshaping Politics. I Mediatization of Communication. Berlin : Mouton de Gruyter. S. 375-403.  

Kiousis, S. & Strömbäck, J. (2014). Political Public Relations. I Political Communication. Berlin : Mouton de Gruyter. S. 249-266.

Strömbäck, J. & Kiousis, S. (2014). Strategic Political Communication in Election Campaigns. I Political Communication. Berlin : Mouton de Gruyter. S. 109-128.

Strömbäck, J. (2013). Den medialiserade valrörelsejournalistiken. I Kampen om opinionen : Politisk kommunikation under svenska valrörelser. Stockholm : SNS förlag. S. 119-149.

Strömbäck, J. & Shehata, A. (2013). Kampanjeffekter under svenska valrörelser. I Kampen om opinionen : Politisk kommunikation under svenska valrörelser. Stockholm : SNS förlag. S. 207-238.

Shehata, A. & Strömbäck, J. (2013). Medieeffekter under svenska valrörelser. I Kampen om opinionen : Politisk kommunikation under svenska valrörelser. Stockholm : SNS förlag. S. 239-269.

Strömbäck, J. & Jendel, L. (2013). Medierna och opinionsmätningarna. I Kampen om opinionen : Politisk kommunikation under svenska valrörelser. Stockholm : SNS förlag. S. 150-176.

Strömbäck, J. , Negrine, R. , Hopmann, D. N. , Maier, M. , Jalali, C. , Berganza, R. , Seeber, G. U. H. , Seceleanu, A. & et al. (2013). The Mediatization and Framing of European Parliamentary Election Campaigns. I Political Communication in European Parliamentary Elections. Farnham : Ashgate. S. 161-174.

Strömbäck, J. (2013). Utmaning : Att öka långsiktigheten. I Framtidsutmaningar : Det nya Sverige. Stockholm : 8tto. S. 11-24.

Strömbäck, J. (2013). Utmaning : En allt hårdare global och digital konkurrens. I Framtiden börjar nu : Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv. En antologi för dialog om den svenska högskolan 2030.. Stockholm : SUHF. S. 37-39.

Strömbäck, J. (2013). Valrörelser som politisk kommunikation. I Kampen om opinionen : Politisk kommunikation under svenska valrörelser. Stockholm : SNS förlag. S. 9-31.

Strömbäck, J. (2013). Varför alla dessa opinionsundersökningar? : En analys av mediernas användning av opinionsundersökningar.. I Räkna med nyheter : Journalisters (ibland obesvarade) förkärlek för siffror och statistik. Stockholm : Stiftelsen Institutet för Mediestudier. S. 73-100.

Esser, F. & Strömbäck, J. (2012). Comparing Election Campaign Communication. I The Handbook of Comparative Communication Research. New York : Routledge. S. 289-307.

Esser, F. & Strömbäck, J. (2012). Comparing News on National Elections. I The Handbook of Comparative Communication Research. New York : Routledge. S. 308-326.

Nord, L. & Strömbäck, J. (2012). Demokrati, medier och journalistik. I Medierna och demokratin. Lund : Studentlitteratur. S. 9-45.

Strömbäck, J. (2012). Journalistiken och politiken. I Medierna och demokratin. Lund : Studentlitteratur. S. 263-289.

Aarts, K. , Fladmoe, A. & Strömbäck, J. (2012). Media, Political Trust, and Political Knowledge : A comparative perspective. I How Media Inform Democracy : A Comparative Approach. London : Routledge. S. 98-118.  

Strömbäck, J. , Lees-Marshment, J. & Rudd, C. (2012). Political Party Market Orientation in a Global Perspective. I Routledge Handbook of Political Marketing. London : Routledge. S. 79-92.

Strömbäck, J. (2012). Published Opinion Polls, Strategic Party Behavior and News Management. I Opinion Polls and the Media : Reflecting and Shaping Public Opinion. Basingstoke : Palgrave Macmillan. S. 246-266.  

Strömbäck, J. , Nord, L. & Shehata, A. (2012). Swedish Journalists : Between Professionalization and Commercialization. I The Global Journalist in the 21st Century. New York : Routledge. S. 306-319.  

Strömbäck, J. , Todal Jenssen, A. & Aalberg, T. (2012). The Financial Crisis as a Global News Event : Cross-National Media Coverage and Public Knowledge of Economic Affairs. I How Media Inform Democracy : A Comparative Approach. London : Routledge. S. 159-175.  

Strömbäck, J. (2012). The Media and Their Use of Opinion Polls : Reflecting and Shaping Public Opinion. I Opinion Polls and the Media : Reflecting and Shaping Public Opinion. Basingstoke : Palgrave Macmillan. S. 1-22.

Strömbäck, J. (2011). Forskningsfält och strategier i samband med politiska kampanjer. I Strategisk kommunikation : Teori och praktik. Lund : Studentlitteratur. S. 67-87.

Painter, D. , Al Nashmi, E. , Strömbäck, J. , Fernandes, J. , Xiang, Z. & Kim, J. Y. (2011). International Coverage of the U.S. Presidential Campaign : Obamamania Around the World. I Techno Politics in Presidential Campaigning : New Voices, New Technologies, and New Voters. New York : Routledge. S. 213-233.

Strömbäck, J. , Painter, D. L. & Fernandes, J. (2011). International Media’s Love Affair with Barack Obama : Anti-Americanism and the Global Coverage of the 2008 U.S. Presidential Campaign. I Communication in the 2008 U.S. Election : Digital Natives Elect a President. New York : Peter Lang Publishing Group (Frontiers in Political Communication). S. 275-294.

Strömbäck, J. (2011). Mediatization of Politics : Toward a Conceptual Framework for Comparative Research. I The Sourcebook for Political Communication Research : Methods, Measures, and Analytical Techniques. New York : Taylor & Francis. S. 367-382.

Strömbäck, J. , Maier, M. & Kaid, L. L. (2011). Political Communication and Election Campaigns for the European Parliament. I Political Communication in European Parliamentary Elections. Farnham : Ashgate. S. 3-16.

Strömbäck, J. & Kiousis, S. (2011). Political Public Relations : Defining and Mapping an Emergent Field. I Political Public Relations : Principles and Applications. New York : Routledge. S. 1-32.  

Strömbäck, J. & Kiousis, S. (2011). POLITICAL PUBLIC RELATIONS Principles and Applications : Preface. I POLITICAL PUBLIC RELATIONS Principles and Applications. London : Routledge. S. VII-IX.

Kiousis, S. & Strömbäck, J. (2011). Political Public Relations Research in the Future. I Political Public Relations : Principles and Applications. New York : Routledge. S. 314-323.  

Strömbäck, J. (2010). Democracy and the Media : A Social Contract Dissolved?. I Freedom of the Press : On Censorship, Self-Censorship, and Press Ethics. Berlin : Nomos Verlagsgesellschaft. S. 173-191.

Strömbäck, J. (2010). TV-landskapets revolution. I Älskade, hatade : 14 röster om TV. Stockholm : TV4-Gruppen. S. 13-25.  

Strömbäck, J. (2009). A framework for comparing political market-orientation. I Global Political Marketing. London : Routledge. S. 16-33.  

Maier, M. & Strömbäck, J. (2009). Advantages and Limitations of Comparing Audience Responses to Televised Debates : A Comparative Study of Germany and Sweden. I Real-Time Response Measurement in the Social Sciences. Frankfurt : Peter Lang Publishing Group. S. 97-116.

Strömbäck, J. (2009). Att studera valrörelser. I Partierna, väljarna och medierna : En studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006. Stockholm : SNS förlag. S. 9-28.

Strömbäck, J. (2009). Den dynamiska valrörelsen : kampanjeffekter under valrörelsen 2006. I Väljarna, partierna och medierna : En studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006. Stockholm : SNS förlag. S. 225-256.

Strömbäck, J. (2009). Den medialiserade valbevakningen. I Väljarna, partierna och medierna : En studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006. Stockholm : SNS förlag. S. 127-167.

Lees-Marshment, J. , Rudd, C. & Strömbäck, J. (2009). Global Political Marketing : Analysis and Conclusions. I Global Political Marketing. London : Routledge. S. 278-297.

Strömbäck, J. (2009). Persson mot Reinfeldt : om effekterna av tv-debatter. I Väljarna, partierna och medierna : En studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006. Stockholm : SNS förlag. S. 289-323.

Strömbäck, J. (2009). Political market-orientation in a multi-party system : the Swedish case. I Global Political Marketing. London : Routledge. S. 52-64.

Strömbäck, J. (2009). Professionaliseringen av svenska valkampanjer : Myt eller verklighet?. I Väljarna, partierna och medierna : En studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006. Stockholm : SNS förlag. S. 63-88.

Strömbäck, J. & Esser, F. (2009). Shaping Politics : Mediatization and Media Interventionism. I Mediatization : Concept, Changes, Consequences. New York : Peter Lang Publishing Group. S. 205-223.

Nord, L. & Strömbäck, J. (2009). When a Natural Disaster Becomes a Political Crisis. A Study of the 2004 Tsunami and Swedish Political Communication. I After the Tsunami - Crisis Communication in Finland and Sweden / ed. lars Nord and Ullamaija Kivikuru. Göteborg : Nordicom.

Strömbäck, J. (2008). A Framework for Comparing Election News Coverage Around the World. I The Handbook of Election News Coverage Around the World. New York : Routledge. S. 1-18.

Ørsten, M. , Aalberg, T. & Strömbäck, J. (2008). Conclusions. Similarities and Differences Between the Nordic Countries. I Communicating Politics : Political Communication in the Nordic Countries. Göteborg : Nordicom. S. 267-272.

Kaid, L. L. & Strömbäck, J. (2008). Election News Coverage Around the World : A Comparative Perspective. I The Handbook of Election News Coverage Around the World. New York : Routledge. S. 421-432.

Strömbäck, J. (2008). Folkets röst eller redskap för journalistiken?. I Medierna: folkets röst? : Demokratirådets rapport 2008. Stockholm : SNS förlag (Demokratirådets rapport). S. 168-199.

Strömbäck, J. & Nord, L. W. (2008). Media and Politics in Sweden. I Communicating Politics : Political Communication in the Nordic Countries. Göteborg : Nordicom. S. 103-121.

Strömbäck, J. (2008). Mellan fri television och statstelevision : om nyhetsjournalistiken i public service. I Varför public service? : alla pratar om det, få vet vad det är. Stockholm : Timbro. S. 65-80.

Strömbäck, J. (2008). Mobilization, Crystallization and Voting Intention Change : Campaign Effects During the 2006 Swedish Election Campaign. I Public Opinion Research Focus. New York : Nova Science Publishers, Inc.. S. 37-59.

Strömbäck, J. , Ørsten, M. & Aalberg, T. (2008). Political Communication in the Nordic Countries : An Introduction. I Communicating Politics : Political Communication in the Nordic Countries. Göteborg : Nordicom. S. 11-24.

Strömbäck, J. (2008). Press and politics. I Encyclopedia of Political Communication : Vol. 2. Thousand Oaks, CA : Sage Publications. S. 639-642.

Strömbäck, J. & Nord, L. (2008). Still a Second-Order Election: Comparing Swedish Media Coverage of the 2004 European Parliamentary Election and the 2002 National Election. I The EU expansion : Communicating Shared Sovereignty in the Parliamentary Elections. New York : Peter Lang Publishing Group (Frontiers in political communication). S. 137-152.

Strömbäck, J. (2008). Swedish Election News Coverage : Towards Increasing Mediatization. I The Handbook of Election News Coverage Around the World. New York : Routledge. S. 160-174.

Strömbäck, J. (2008). Vem sätter den politiska dagordningen?. I Mellan folkhem och Europa : Svensk politik i brytningstid. Malmö : Liber. S. 89-109.

Nord, L. & Strömbäck, J. (2006). Game is the name of the Frame : European Parliamentary Elections in Swedish Media. I Campaigning in Europe - campaigning for Europe / Michaela Maier, Jens Tenscher (eds). Berlin : LIT Verlag. S. 191-206.

McCombs, M. & Strömbäck, J. (2006). Introduktion: Från allsmäktiga till maktlösa till mäktiga medier. Dagordningsteorins betydelse i ett historiskt perspektiv. I Makten över dagordningen : om medierna, politiken och opinionsbildningen. Stockholm : SNS förlag. S. 213-.

Strömbäck, J. & Johansson, B. (2006). Valens mobiliserande kraft. I Du stora nya värld : trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle. Göteborg : SOM-institutet, Göteborgs universitet (SOM-rapport). S. 485-.  

Strömbäck, J. (2004). Den omöjliga förlusten. I Kampen om euron. Göteborg : Göteborgs Universitet (Valundersökningar). S. 201-221.

Strömbäck, J. & Nord, L. (2004). Ett rungande nej - men till vad?. I Ju mer vi är tillsammans : tjugosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2003. Göteborg : SOM-institutet (SOM-rapport). S. 143-155.

Nord, L. & Strömbäck, J. (2004). Journalistik, medier och demokrati. I Medierna och demokratin. Lund : Studentlitteratur. S. 11-46.

Strömbäck, J. (2004). Valjournalistiken och demokratin. I Medierna och demokratin. Lund : Studentlitteratur. S. 439-.  

Strömbäck, J. & Johansson, B. (2003). Mångfald men likriktning : mediekonsumtion och medborgarnas dagordningar 1986-2001. I Demokratitrender. Göteborg : SOM-institutet (SOM-rapport). S. 67-88.

Strömbäck, J. (2002). Demokrati och opinioner : två sidor av samma sak?. I Medierna och opinionsmätningarna. (DMI skrift). S. 10-17.

Strömbäck, J. (2002). Myter om partiledarnas betydelse. I Den personliga politiken. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Mitt i opinionen). S. 40-55.  

Strömbäck, J. (2001). I skuggornas värld : Om demokrati och journalistik i andrahandsinformationssamhället. I En uthållig demokrati? : Sju debattinlägg om demokratiutredningen och demokratins framtid. Uppsala : Uppsala Publishing House. S. 65-97.

Strömbäck, J. (2001). Samarbetsdemokrati eller majoritetsdemokrati?. I Demokratins konflikter. (Mitt i opinionen). S. 28-43.

Strömbäck, J. (2000). Mediekonsumtion och politisk misstro. I Nygamla opinioner. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Mitt i opinionen). S. 52-67.  

Strömbäck, J. (2000). Synen på medierna och deras uppgifter. I Nygamla opinioner. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Mitt i opinionen). S. 94-112.  

Strömbäck, J. (2000). Vad innebär public journalism?. I Public journalism på svenska. Sundsvall : Demokratiinstitutet (DMI-skrift). S. 4-9.

Strömbäck, J. (1999). Sådana är de, politikerna!. I Den svala demokratin. Demokratiinstitutet (Mitt i opinionen). S. 160-.

Strömbäck, J. (1998). Den vilda jakten på kunskap och åsikter?. I Vem skall man tro på?. (Mitt i opinionen). S. 38-53.

Konferensbidrag

Strömbäck, J. , Falasca, K. & Kruikemeier, S. (2017). A Healthy News Diet? Investigating the Effects of Individual News Diets on Political Participation Offline and Online. Paper presented at the The International Communication Association's 67th Annual Conference, Interventions: Communication Research and Practice. San Diego, USA 25-29 May 2017

Esser, F. & Strömbäck, J. (2016). Changing Media Technologies, Changing News Media Logic : Understanding the Changing Dynamics of the Mediatization of Politics. Paper presented at the International Communication Association Annual Conference, Fukuoka, Japan, 9-13 June 2016

Strömbäck, J. (2016). News-Seekers, News-Avoiders, and the Mobilizing Effects of Election Campaigns.. Paper presented at the International Communication Association Annual Conference, Fukuoka, Japan, 9-13 June 2016

Skovsgaard, M. , Shehata, A. & Strömbäck, J. (2016). Opportunity Structures for Selective Exposure : Investigating Selective Exposure and Learning in Swedish Election Campaigns. Paper presented at the International Communication Association, Fukuoka, Japan, 9-13 June 2016

Rinke, E. M. , Moy, P. & Strömbäck, J. (2016). Political Information for Closed Minds : Effects of the Need for Cognitive Closure on Political Interest and News consumption. Paper presented at the International Communication Association Annual Conference, Fukuoka, Japan, 9-13 June, 2016

Strömbäck, J. (2016). Political Participation in a New Media Environment : Investigating the Effects of Traditional and Social Media Use on Political Participation in Sweden. Paper presented at the International Communication Association Annual Conference, Fukuoka, Japan, 9-13 June 2016

Stanyer, J. , Salgado, S. & Strömbäck, J. (2016). Populist Political Actors and Populist Political Communication. Paper presented at the International Communication Association Pre-Conference "Populism in, by, and against the Media", Fukuoka, Japan, June 9, 2016

Reinemann, C. , Aalberg, T. , Esser, F. , Strömbäck, J. & de Vreese, C. H. (2016). Theorizing Populist Political Communication : Towards a Model of its Causes, Forms, and Effects. Paper presented at the International Communication Association Pre-Conference "Populism in, by, and against the Media", Fukuoka, Japan, June 9, 2016

Strömbäck, J. (2015). Learning Political News From Television : Comparing Knowledge Effects of Watching Public Service and Commercial TV News. Paper presented at the 2015 ECREA Political Communication Conference  

Strömbäck, J. & Esser, F. (2014). Mediatization of Politics : Towards a Theoretical Framework. Paper presented at the International Communication Association Annual Conference, Seattle, 22-26 May 2014.

Strömbäck, J. & Dahlberg, S. (2014). Research on Populist Political Communication in Sweden : A Literature Review. Paper presented at the Management Committee of COST-Project "Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics

Hopmann, D. N. , Shehata, A. & Strömbäck, J. (2014). Revisiting the Contagious Cynicism Hypothesis : How Game-Framed News and Perceptions of Bias Influence Media Trust. Paper presented at the International Communication Association, Seattle,22-26 maj 2014

Strömbäck, J. , Djerf-Pierre, M. & Shehata, A. (2014). The Changing Dynamics of News Media Consumption and Political Distrust : A Longitudinal Analysis. Paper presented at the ECREA 2014 5th European Communication Conference, Lisboa, Portugal, 12-15 November 2014

Salgado, S. , Strömbäck, J. , Aalberg, T. & Esser, F. (2013). Interpretive News. Paper presented at the ECREA Political Communication Conference

Salgado, S. , Strömbäck, J. & Aalberg, T. (2013). Journalistic Interpretations in European Political News. Paper presented at the International Communication Association, London, 17-21 juni, 2013.

Aalberg, T. , de Vreese, C. H. & Strömbäck, J. (2013). Strategy and Game Framing in European News. Paper presented at the International Communication Association, London, 17-21 Juni, 2013.

Strömbäck, J. & Shehata, A. (2012). A New Era of Minimal Effects? : A Study of Individual and Societal Agenda-Setting. Paper presented at the International Communication Association

Holt, K. , Shehata, A. , Strömbäck, J. , Ljungberg, E. & Nord, L. (2012). Political Motivation and Participation : Social Media as Leveler?. Paper presented at the International Communication Association

Holt, K. , Shehata, A. , Strömbäck, J. & Ljungberg, E. (2012). Social Media as Leveller?: Effects of Traditional News Media Attention and Social Media Use on Political Participation Among Younger and Older Citizens. Paper presented at the South - North Conversations. IAMCR annual conference, Durban, South Africa

Nord, L. & Strömbäck, J. (2011). A Comparison of Interpretative Political Journalism in Swedish Election Campaigns 1998-2010. Paper presented at the ECREA Political Communication Section: Comparing Political Communication Across Time and Space 2011

Nord, L. & Strömbäck, J. (2011). A Comparison of Interpretative Political Journalism in Swedish Election Campaigns 1998-2010. Paper presented at the Conference of the ECREA Political Communication Section: Comparing Political Communication Across Time and Space

Strömbäck, J. , Karlsson, M. & Hopmann, D. N. (2011). Determinants of News Content : Comparing Journalists’ Perceptions of the Normative and the Actual Impact of Different Event Properties When Deciding What’s News. Paper presented at the Future of Journalism

Esser, F. , de Vreese, C. H. , Strömbäck, J. , van Aelst, P. , Aalberg, T. , Stanyer, J. , Lengauer, G. , Berganza, R. & et al. (2011). Good News? : The Development of the Political Information Environment in Europe Over the Past Four Decades. Paper presented at the International Communication Association

Strömbäck, J. & van Aelst, P. (2011). How and Why Political Parties Adapt to the Media : Exploring the Mechanisms of Mediatization. I ECPR Joint Sessions, April 12-17, St. Gallen, Switzerland.

Aalberg, T. , Strömbäck, J. & de Vreese, C. H. (2011). Is Game the Name of the Frame?. Paper presented at the International Communication Association

Nord, L. & Strömbäck, J. (2011). Prime Time Politics : A Comparative Study of Election News Coverage in Swedish Television 1998-2010. Paper presented at the Comparing Political Communication Across Time and Space

Nord, L. & Strömbäck, J. (2011). Prime-Time Politics : A Comparative Study of Election News Coverage on Swedish Television 1998-2008. Paper presented at the International Association for Media and Communication Research

Strömbäck, J. , Djerf-Pierre, M. & Shehata, A. (2011). The Dynamics of Political Interest and News Media Consumption : A Longitudinal Perspective. Paper presented at the Comparing Political Communication Across Time and Space

Dimitrova, D. V. , Shehata, A. , Strömbäck, J. & Nord, L. (2011). The Effects of Digital Media on Political Knowledge and Participation in Election Campaigns : Evidence from Panel Data. Paper presented at the International Communication Association

Dimitrova, D. V. & Strömbäck, J. (2010). Framing Politics on Television : Comparing Sweden and the United States. Paper presented at the 3rd European Communication Conference

Lees-Marshment, J. , Strömbäck, J. & Rudd, C. (2010). Globalization of Political Market Orientation? : Results from a Comparative Political Marketing Study. Paper presented at the Political Studies Association

Aarts, K. , Fladmoe, A. & Strömbäck, J. (2010). Media and Political Trust Across Countries. Paper presented at the American Political Science Association

Strömbäck, J. , Todal Jenssen, A. & Aalberg, T. (2010). News Coverage of the Financial Crisis and Public Perception of Government Regulation. Paper presented at the American Political Science Association

Shehata, A. & Strömbäck, J. (2009). A Mediated Citizenship : Exploring the Linkages Between News Consumption and Media Environments. I Mediated Citizenship : Political Information and Participation in Europe.

Kiousis, S. , Strömbäck, J. & McDevitt, M. (2009). Agenda Setting, Issue Ownership, and Priming : Exploring Linkages and Impact on Vote Choice. I Association for Education in Journalism and Mass Communication Annual Meeting.

Strömbäck, J. , Painter, D. , Fernandes, J. , Zheng, X. , Al Nashmi, E. & Ji Young, K. (2009). Coverage of the U.S. Presidential Campaign : Obamamania Around the World. I Broadcast Education Association Annual Conference.

Strömbäck, J. & Van Aelst, P. (2009). Exploring Some Antecedents of the Media’s Framing of Election News : A Comparison of Swedish and Belgian Election News. I International Communication Association. Chicago :

Karlsson, M. & Strömbäck, J. (2009). Freezing the Flow of Online News : Exploring Approaches to Study the Liquidity of Online News. I International Communication Association. Chicago :

Aalberg, T. & Strömbäck, J. (2009). Media Driven Men and Critical Women : Perceptions of Media Relations Among Members of Parliament in Norway and Sweden. I International Society of Political Psychology’s 32 Annual Conference.

Strömbäck, J. (2009). Mediatization of Politics : Towards a Conceptual Framework. I International Communication Association. Chicago :

Lees-Marshment, J. , Strömbäck, J. & Rudd, C. (2009). Political Marketing Globalised but Contextualized : Results from a Comparative Political Marketing Study. Paper presented at the New Zealand Political Science Association Annual Conference

Dimitrova, D. V. & Strömbäck, J. (2009). The Conditionality of Source Use : Comparing Source Use in U.S. and Swedish Television News. I International Communication Association. Chicago :

Maier, M. , Strömbäck, J. & Maier, J. (2009). The Use and Effectiveness of Negativity in Televised Debates. I International Communication Association. Chicago :

Maier, M. & Strömbäck, J. (2008). Comparing Audience Responses to Televised Debates : A Cross-National Study of Germany and Sweden. I International Association for Media and Communication Research’s Annual Conference.

Strömbäck, J. & Kiousis, S. (2008). Comparing Media Effects on Perceived Issue Salience across Different Media Channels and Media Types. I Association for Education in Journalism and Mass Communication’s Annual Conference.

Strömbäck, J. , Maier, J. & Aehling, K. (2008). Do They Really Matter? : Effects of Televised Political Debates on Party Choice in the 2006 Swedish Parliamentary Election Campaign. I XV Nordic Political Science Association Conference.

Dimitrova, D. V. & Strömbäck, J. (2008). Exploring Structural Differences in Television News between the United States and Sweden. I International Communication Association’s Annual Conference.

Dimitrova, D. V. & Strömbäck, J. (2008). Look Who's Talking : Use of Sources in Newspaper Coverage in Sweden and the United States. I Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, TBA, Montreal, Quebec, Canada Online.

Strömbäck, J. & Shehata, A. (2008). Media Malaise or a Virtuous Circle? The Impact of Media Consumption on Political Interest : International Communication Association Montreal.

Maier, J. , Maier, M. & Strömbäck, J. (2008). Rhetorical Strategies and Effects of Negative Campaigning : A Comparative Study of Political TV-debates in Germany and Sweden. I 2nd European Communication Conference.. S. 1--34.

Johansson, B. & Strömbäck, J. (2008). The Dynamics and Information Value of Election News : A Longitudinal Study of Swedish Election News, 1979-2006. I International Association for Media and Communication Research’s Annual Conference.

Strömbäck, J. (2008). Voice of the People or Voice of the Media? : Polls and the Media in Sweden, 1998-2006. I American Political Science Association’s Annual Conference.

Strömbäck, J. (2007). Democracy and the Media : A Social Contract Dissolved?. I Kaj Munk Seminar : From Munk to Mohammed. Freedom of the Press, Censorship, Self-censorship, and Press Ethics. Aalborg : . S. 1--31.

Strömbäck, J. & Kaid, L. L. (2007). Election News Coverage Around the World: A Comparative Perspective : International Communication Association San Francisco.

Strömbäck, J. (2007). Four Phases of Mediatization : An Analysis of the Mediatization of Politics. I International Communication Association’s Annual Conference.. S. 1--31.

Strömbäck, J. , Shehata, A. , Dimitrova, D. & Lee, K. K. S. (2007). Framing of the Mohammad Cartoons Issue: : A Cross-Cultural Comparison of Swedish and US Press. I 57th Annual ICA Conference San Francisco, California, USA Hilton San Francisco at Union Square May 24-28, 2007.. S. 1--26.

Dimitrova, D. V. & Strömbäck, J. (2007). News framing of the official period of the 2003 iraq war in the elite Swedish and U.S. Press : ConferencePaper presenterat vid Media, War & Conflict Conference, Marquette University, USA. april.2007.

Strömbäck, J. & Luengo, O. (2007). Polarized Pluralist and Democratic Corporatist Models : Electoral Campaign News Coverage in Spain and Sweden. I Proceedings. 57th Annual Conference of the International Communication Association, San Francisco, CA, May 24-28, 2007.. S. 1--24.

Kiousis, S. & Strömbäck, J. (2007). The White House and Public Relations : Examining the Linkages between Presidential Communications and Public Opinion. I 2007 Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC) Conference.

Strömbäck, J. & Dimitrova, D. V. (2006). A Comparison of Election News Coverage in Sweden and the United States. I International Communication Association 2006.

Strömbäck, J. (2006). Bridging Two Schools of Thought : Applications of Public Relations Theory to Political Marketing. I Networking Communication Research Dresden, Germany : June 19-23, 2006.

Strömbäck, J. , Mitrook, M. & Kiousis, S. (2006). Bridging Two Schools of Thought : Applications of Public Relations Theory to Political Marketing. I Proceedings. 3rd International Political Marketing Conference, Nicosia, Cyprus, 2006.. S. 1--30.

Strömbäck, J. & Johansson, B. (2006). Elections Matter : A Longitudinal Study of the Mobilizing Effects of Elections. I Networking Communication Research Dresden, Germany Dresden International Congress Centre June 19-23, 2006.

Strömbäck, J. & Luengo, O. G. (2006). Framing and Election News Coverage in Spain and Sweden. I 4th International Symposium Communication in the Millennium.

Nord, L. & Strömbäck, J. (2006). Game is the Name of the Frame. European Parliamentary Elections in Swedish Media 1995-2004. I Campaigning in Europe - campaigning for Europe : political parties, campaigns, mass media and the European parliament elections. Berlin : (Medien : Forschung und Wissenschaft). S. 407-

Nord, L. & Strömbäck, J. (2006). Political Marketing in a Multiparty System : Paper accepted for the 3rd International Political Marketing Conference, Nicosia, 2006.

Strömbäck, J. (2006). Still A Second-Ranking Election : A Comparison of the Swedish Media Coverage of the European Parliamentary Election in 2004 and the NationalElection in 2002. I Networking Communication Research Dresden, Germany June 19-23, 2006.

Strömbäck, J. & Shehata, A. (2006). Structural Bias in British and Swedish Election News Coverage : A Comparative Study. I Midwest Political Science Association. Chicago : . S. 1--20.

Strömbäck, J. & Aalberg, T. (2006). The framing of politics in democratic corporatist countries : A comparison of election news coverage in Sweden and Norway. I American Political Science Association Annual meeting, Philadelphia, PA, Aug.31-Sept.3 2006.

Nord, L. , Strömbäck, J. , Grandien, C. & Ottestig, A. T. (2006). When A Natural Disaster Becomes a Political Crisis. A Swedish Case Study. : Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, Dresden International Congress Centre, Dresden, Germany, Jun 16, 2006.

Strömbäck, J. (2005). Commercialization and the Media Coverage of Swedish National Elections in 1998 and 2002 : Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Marriott Wardman Park, Omni Shoreham, Washington Hilton, Washington, DC.

Strömbäck, J. & Dimitrova, D. (2005). Framing of the Iraq War in the Elite Newspapers in Sweden and the United States. I Communication: Questioning the Dialogue. 2005 ICA Conference.

Strömbäck, J. (2005). In Search of a Standard : Four Models of Democracy and Their Normative Implications for Journalism. I International Communication Association.

Strömbäck, J. & Jönsson, A. M. (2005). Nyheter i konkurrens : journalistikens kommersialisering?. I 17th Nordic Conference on Media and Communication Research : Aalborg, 11-14 August 2005. Göteborg : (NORDICOM review)  

Strömbäck, J. & Nord, L. (2005). Political Marketing: The Road to Electoral Success or to Electoral Backlash?. I PSA Political Marketing Group Conference : Political Marketing and the UK Election: Reaching the Political Consumer.. S. 1--27.

Strömbäck, J. (2005). Professionalized Campaigning and Political Marketing : Two Sides of the Same Coin or Two Different Concepts?. I 17th Nordic Conference on Media and Communication Research : Aalborg, 11-14 August 2005. Göteborg : (NORDICOM review)

Strömbäck, J. & Nord, L. (2005). The Thrill is Gone : A Comparison of Swedish EU Elections in the Media. I Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, Sheraton New York, New York City, NY,.

Strömbäck, J. & Nord, L. (2005). Who Leads the Tango? : A Study of the Relationship Between Swedish Journalists and their Political Sources. Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, Sheraton New York, New York City, NY.

Strömbäck, J. & Nord, L. (2004). Reporting More When Knowing Less : A Comparison of the Swedish Media Coverage of September 11 and the Wars in Afghanistan and Iraq. I International Communication Association‘s Annual Conference.. S. 1--25.

Strömbäck, J. (2003). Den politiska kommunikationens perceptioner. I 16th Nordic Conference for Media and Communication Research.. S. 1--33.

Strömbäck, J. (1999). Politisk kommunikation som forskningsperspektiv.

Rapporter

Strömbäck, J. , Andersson, F. & Nedlund, E. (2017). Invandring i medierna : Hur rapporterade svenska tidningar 2010–2015?. Stockholm : Delegationen för migrationsstudier (DELMI rapport 2017:6).    

Meltzer, C. E. , Schemer, C. , Boomgaarden, H. G. , Strömbäck, J. , Jacob-Moritz, E. , Theorin, N. & Heidenreich, T. (2017). Media Effects on Attitudes toward Migration and Mobility in the EU : A Comprehensive Literature Review. Oxford : Compas/Reminder  

Strömbäck, J. (2017). Mellan skönmålning och svartmålning : Sverige i en internationell jämförelse. Stockholm : Futurion  

Strömbäck, J. & Nord, L. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet : En analys av svensk valrörelsejournalistik 2002–2014. Sundsvall : Mid Sweden University Demicom (DEMICOM rapport 33).  

Strömbäck, J. (2015). Demokratin och det förändrade medielandskapet : Mot ökade kunskapsklyftor och deltagandeklyftor?. Stockholm : Demokratitutredningen    

Strömbäck, J. (2015). I nationens intresse : En översikt av hur invandring bidrar till Sverige. Stockholm : Reforminstitutet  

Strömbäck, J. (2011). Lobbyismens problem och möjligheter : Perspektiv från dem som både lobbar och har blivit lobbade. Stockholm : Precis  

Strömbäck, J. (2008). På nyhetsmediernas agendor : En studie av hot och risker i det svenska nyhetsurvalet i morgonpress, kvällspress och TV. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 18).  

Olof, P. , Djerf-Pierre, M. , Holmberg, S. , Strömbäck, J. & Weibull, L. (2006). Media and Elections in Sweden : report from the Democratic Audit of Sweden 2006. Stockholm : SNS  

Nord, L. , Shehata, A. & Strömbäck, J. (2006). Metodfrågor kring studier av medieeffekter och medborgaropinion.

Grandien, C. , Nord, L. & Strömbäck, J. (2005). Efter flodvågskatastrofen. : Svenska folkets åsikter om och förtroende för myndigheter, medier och politiker. Stockholm : Krisberedskapsmyndigheten (KBM:s temaserie 2005:4).    

Nord, L. & Strömbäck, J. (2005). Hot på agendan : En analys av nyhetsförmedling vid risker och kriser. Stockholm : Krisberedskapsmyndigheten (KBM:s temaserie 2005:7).  

Petersson, O. , Djerf-Pierre, M. , Strömbäck, J. & Weibull, L. (2005). Mediernas integritet : Demokratirådets rapport 2005. Stockholm : SNS (Demokratirådets rapport 2005).  

Petersson, O. , Holmberg, S. , Laurin, J. & Strömbäck, J. (2005). Spinndoktorernas läkarstämma. Rapport från Campaign Training Seminar, Washington DC 2005. Stockholm : SNS  

Abramsson, E. & Strömbäck, J. (2004). EU-parlamentsvalet : En god eller dålig nyhet?. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 11).  

Jönsson, A. M. & Strömbäck, J. (2004). Mellan politik och marknad : Utbudet av nyhets- och samhällsprogram i TV mellan 1990 och 2004. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 10).  

Nord, L. , Shehata, A. & Strömbäck, J. (2003). Från osäker källa : bevakningen av Irakkriget i svenska medier. Krisberedskapsmyndigheten (KBM:s temaserie 2003:4).  

Strömbäck, J. (2003). Medierna som fjärde statsmakt: : en studie av innebörden av begreppet granskande journalistik. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 1).  

Strömbäck, J. (2002). Att skriva vetenskaplig uppsats : praktiska råd och anvisningar.

Strömbäck, J. (2002). Medialiserat politiskt ledarskap : en kunskapsöversikt. Institutet för mediestudier (Rapport / Stiftelsen Institutet för mediestudier 2002:5).

Nord, L. & Strömbäck, J. (2002). Tio dagar som skakade världen : En studie av mediernas beskrivningar av terrorattackerna mot USA och kriget i Afghanistan hösten 2001. Stockholm : Styrelsen för psykologiskt försvar (Rapport / Styrelsen för psykologiskt försvar 186).  

Strömbäck, J. , Nord, L. , Ljungberg, E. & Norling, A. (2000). Mediernas roller i demokratin. Stockholm : Stiftelsen institutet för mediestudier (Rapport / Stiftelsen Institutet för mediestudier 1).

Strömbäck, J. (1998). Medielogik och medialiserad politik. (DMI rapport 7).

Strömbäck, J. (1998). Personval för politikernas skull : Om pressen och personvalet i valet 1998. Sundsvall : Demokratiinstitutet (DMI-rapport 9).

Strömbäck, J. (1997). Medielogik, demokratilogik och det öppna samhällets villkor. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1997:13).

Strömbäck, J. (1997). Tre tal i press och verklighet. (DMI rapport 1).

Samlingsverk (redaktör)

Aalberg, T. (ed.) , Esser, F. (ed.) , Reinemann, C. (ed.) , Strömbäck, J. (ed.) & de Vreese, C. H. (ed.) (2017). Populist Political Communication in Europe. London : Routledge

Karlsson, M. (ed.) & Strömbäck, J. (ed.) (2015). Handbok i journalistikforskning. Lund : Studentlitteratur AB

Strömbäck, J. (ed.) & Esser, F. (ed.) (2015). Making Sense of Mediatized Politics : Theoretical and Empirical Perspectives. London : Routledge

Strömbäck, J. (ed.) & Esser, F. (ed.) (2014). Mediatization of Politics : Facets of Media Logic. Routledge (Journalism Practice 8(3)).

Esser, F. (ed.) & Strömbäck, J. (ed.) (2014). Mediatization of Politics : Understanding the Transformation of Western Democracies. Basingstoke : Palgrave Macmillan  

Strömbäck, J. (ed.) (2013). Framtidsutmaningar : Det nya Sverige. Stockholm : 8tto

Strömbäck, J. (ed.) & Nord, L. (ed.) (2013). Kampen om opinionen : Politisk kommunikation under svenska valrörelser. Stockholm : SNS förlag

Strömbäck, J. (ed.) & Kiousis, S. (ed.) (2013). Political Public Relations. Public Relations Society of America (Public Relations Journal 7(4)).  

Nord, L. (ed.) & Strömbäck, J. (ed.) (2012). Medierna och demokratin. Lund : Studentlitteratur

Holtz-Bacha, C. (ed.) & Strömbäck, J. (ed.) (2012). Opinion Polls and the Media : Reflecting and Shaping Public Opinion. Basingstoke : Palgrave Macmillan  

Maier, M. (ed.) , Strömbäck, J. (ed.) & Kaid, L. L. (ed.) (2011). Political Communicaiton in European Parliamentary Elections. Ashgate

Strömbäck, J. (ed.) & Kiousis, S. (ed.) (2011). Political Public Relations : Principles and Applications. New York : Routledge  

Lees-Marshment, J. (ed.) , Strömbäck, J. (ed.) & Rudd, C. (ed.) (2009). Global Political Marketing. London : Routledge

Nord, L. (ed.) & Strömbäck, J. (ed.) (2009). Väljarna, partierna och medierna : En studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006. Stockholm : SNS förlag

Strömbäck, J. (ed.) , Ørsten, M. (ed.) & Aalberg, T. (ed.) (2008). Communicating Politics : Political Communication in the Nordic Countries. Göteborg : Nordicom

Strömbäck, J. (ed.) & Kaid, L. L. (ed.) (2008). Handbook of Election News Coverage Around the World. New York : Routledge

Nord, L. (ed.) & Strömbäck, J. (ed.) (2004). Medierna och demokratin. Lund : Studentlitteratur

Strömbäck, J. (ed.) (2002). Medierna och opinionsmätningarna. Sundsvall : Demokratiinstitutet

Strömbäck, J. (ed.) (2001). En uthållig demokrati : Sju debattinlägg om demokratiutredningen och demokratins framtid. Uppsala : Uppsala Publishing House

Strömbäck, J. (ed.) (2000). Public journalism på svenska. Sundsvall : Demokratiinstitutet

Övrigt

Nord, L. (2015). "Vi kan inte lita på maskinernas statistik".

För mer information, se
min hemsida.