Joakim Samuelsson

Alumnikoordinator|Alumni Coordinator

  • Tjänstetitel: Alumnikoordinator
  • Annan titel: Arbetslivskoordinator
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: 010-142 82 36
  • E-postadress: joakim.samuelsson@miun.se