Joanna Persson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Avdelningen för Samhällsvetenskap (SHV)
  • E-postadress: joanna.persson@miun.se
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Ämne: Sociologi

Forskningsprojekt

Pågående

Sverige brinner

Avslutade