Joel Ljunggren

Spara favorit

Bakgrund

Joel Ljunggren fick sin civilingenjörsexamina inom Bioteknik och genomikprogrammet vid Umeå Universitet. Hans avhandling utfördes vid Tohoku universitet i Japan, där modellerade han interaktionen med ett av HIVs proteiner och små molekyler. I april 2015 försvarade han sin licentiatavhandling vid Mittuniversitet med titeln ”Biochemical Interactions of Some Saproxylic Fungi”.

Forskningsområden

Med en multidisciplinär bakgrund inom, biologi, programmering och kemi jobbar Joel i gränslandet mellan ekologi och kemi. Han är särskilt aktiv inom utvecklingen av effektiva metoder för att hitta biologiskt relevant information från komplexa system.

Pågående forskning

Hans huvudprojekt är att hitta sekundära metaboliter från jästsvampar.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Zhang, R. , Hummelgård, M. , Ljunggren, J. & Olin, H. (2019). Gold and Zno-Based Metal-Semiconductor Network for Highly Sensitive Room-Temperature Gas Sensing. Sensors, vol. 19: 18    

Ljunggren, J. , Borrero-Echeverry, F. , Chakraborty, A. , Lindblom, T. U. T. , Hedenström, E. , Karlsson, M. , Witzgall, P. & Bengtsson, M. (2019). Yeast Volatomes Differentially Affect Larval Feeding in an Insect Herbivore. Applied and Environmental Microbiology, vol. 85: 21  

Rönnander, J. , Ljunggren, J. , Hedenström, E. & Wright, S. A. I. (2018). Biotransformation of vanillin into vanillyl alcohol by a novel strain of Cystobasidium laryngis isolated from decaying wood. AMB Express, vol. 8: 1    

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Ljunggren, J. (2015). Biochemical Interactions of Some Saproxylic Fungi. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University licentiate thesis : 116)