Joel Ljunggren

Forskare|Researcher

  • Tjänstetitel: Forskare
  • Avdelning: Institutionen för Naturvetenskap, Design och Hållbar Utveckling (NDH)
  • E-postadress: joel.ljunggren@miun.se
  • Rumsnummer: SCA5075
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Biologi, Kemi, Kemiteknik, Matematisk statistik

Bakgrund

Joel Ljunggren fick sin civilingenjörsexamina inom Bioteknik och genomikprogrammet vid Umeå Universitet. Hans avhandling utfördes vid Tohoku universitet i Japan, där modellerade han interaktionen med ett av HIVs proteiner och små molekyler. I april 2015 försvarade han sin licentiatavhandling vid Mittuniversitet med titeln ”Biochemical Interactions of Some Saproxylic Fungi”.

Forskningsområden

Med en multidisciplinär bakgrund inom, biologi, programmering och kemi jobbar Joel i gränslandet mellan ekologi och kemi. Han är särskilt aktiv inom utvecklingen av effektiva metoder för att hitta biologiskt relevant information från komplexa system.

Forskning

Hans huvudprojekt är att hitta sekundära metaboliter från jästsvampar.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Ljunggren, J. , Bylund, D. , Jonsson, B. , Edman, M. & Hedenström, E. (2020). Antifungal efficiency of individual compounds and evaluation of non-linear effects by recombining fractionated turpentine. Microchemical journal (Print), vol. 153    

Haller, H. , Jonsson, A. , Ljunggren, J. & Hedenström, E. (2020). Appropriate technology for soil remediation in tropical low-income countries - a pilot scale test of three different amendments for accelerated biodegradation of diesel fuel in Ultisol. Cogent Environmental Science, vol. 6: 1    

Ljunggren, J. , Edman, M. , Jonsson, B. , Bylund, D. & Hedenström, E. (2020). Evaluation of fractionally distilled Picea abies TMP-turpentine on wood-decaying fungi : in vitro, microcosm and field experiments. Wood Science and Technology, vol. 54, ss. 847-868.    

Zhang, R. , Hummelgård, M. , Ljunggren, J. & Olin, H. (2019). Gold and Zno-Based Metal-Semiconductor Network for Highly Sensitive Room-Temperature Gas Sensing. Sensors, vol. 19: 18    

Ljunggren, J. , Borrero-Echeverry, F. , Chakraborty, A. , Lindblom, T. U. T. , Hedenström, E. , Karlsson, M. , Witzgall, P. & Bengtsson, M. (2019). Yeast Volatomes Differentially Affect Larval Feeding in an Insect Herbivore. Applied and Environmental Microbiology, vol. 85: 21    

Rönnander, J. , Ljunggren, J. , Hedenström, E. & Wright, S. A. I. (2018). Biotransformation of vanillin into vanillyl alcohol by a novel strain of Cystobasidium laryngis isolated from decaying wood. AMB Express, vol. 8: 1    

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Ljunggren, J. (2020). Some Approaches to Eco-Friendly Products from Natural Matrices. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 312)  

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Ljunggren, J. (2015). Biochemical Interactions of Some Saproxylic Fungi. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University licentiate thesis : 116)  

Sidan uppdaterades 2023-03-26