Johan Landström

Gruppledare|Head of Office

  • Tjänstetitel: Gruppledare
  • Ansvarsområde: Miun Innovation
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428781
  • E-postadress: johan.landstrom@miun.se
  • Rumsnummer: AN115
  • Ort: Sundsvall

Bakgrund

Jag började på Mittuniversitet som innovationsrådgivare hösten 2015 och är i dagsläget innovationsrådgivare och gruppledare med ansvar för Mittuniversitetets stöd för innovation och nyttiggörande, Miun Innovation. Har dessförinnan jobbat med framför allt affärsplaner både som medarbetare och som regionchef på Venture Cup i Luleå. 2012 flyttade jag till Sundsvall och arbete på Arbetsförmedlingen i Timrå där jag bland annat haft hand om företagskontakter och arbetsmarknadsprognoser.

Mittuniversitetet har tillsammans med Karlstads universitet, Linnéuniversitetet samt Örebro universitet fått uppdraget att bedriva ett så kallat Innovationskontor, för vår del kallat Innovationskontoret Fyrklövern där jag sitter i ledningsgruppen.

Har en kandidatexamen i statsvetenskap från Luleå tekniska universitet och har en stor kunskap om universitetsvärlden då jag både varit kårordförande för Luleå Studentkår samt styrelseledamot i Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Undervisning

Innovationsrådgivare vid Miun Innovation anlitas ofta som "gästföreläsare" i kurser. Temat kan exempelvis vara grundläggande immaterialrätt, idéutveckling med NABC-modellen eller affärsmodellering med Business Model Canvas. Vi håller även i schemalagda övningar som stimulerar till kreativitet, idégenerering och teamutveckling.

Övrigt

Du kan vända dig till mig vid frågor om: - Stöd till studenters entreprenörskap och företagande - Entreprenörskapsfrämjande utbildning - Innovationsrådgivning - Nyttiggörande av forskningsresultat - Innovationskontoret Fyrklövern

Extra kontaktinformation

www.miun.se/innovation

Sidan uppdaterades 2022-11-18