Johan Landström

Spara favorit

Bakgrund

Jag började på Mittuniversitet som innovationsrådgivare hösten 2015 och är i dagsläget verksamhetskoordinator för Mittuniversitetets stöd för innovation och nyttiggörande. Har dessförinnan jobbat med framför allt affärsplaner både som medarbetare och som regionchef på Venture Cup i Luleå innan jag 2012 flyttade till Sundsvall och arbete på Arbetsförmedlingen i Timrå där jag bland annat haft hand om företagskontakter och arbetsmarknadsprognoser.

Har en kandidatexamen i statsvetenskap från Luleå tekniska universitet och har en stor kunskap om universitetsvärlden då jag både varit kårordförande samt styrelseledamot i Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Jag är i dagsläget Mittuniversitetets representant i rådet för "Validering för tillämpning" där Mittuniversitetet inom ramen för Innovationskontoret Fyrklövern har medel för forskare och studenter att söka för att nyttiggöra resultat sprungna ur akademin.

Undervisning

Innovationsrådgivare vid Miun Innovation anlitas ofta som "gästföreläsare" i kurser. Temat kan exempelvis vara grundläggande immaterialrätt, idéutveckling med NABC-modellen eller affärsmodellering med Business Model Canvas. Vi håller även i schemalagda övningar som stimulerar till kreativitet, idégenerering och teamutveckling.

Övrigt

Du kan vända dig till mig vid frågor om:
- Stöd till studenters entreprenörskap och företagande
- Entreprenörskapsfrämjande utbildning
- Innovationsrådgivning
- Nyttiggörande av forskningsresultat
- Innovationskontoret Fyrklövern