Johan Larsson | miun.se

Johan Larsson

  • Avdelning: Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB)
  • E-postadress: johan.larsson@miun.se
  • Ort: Östersund

Forskningsprojekt

Avslutade

Hållbara utvecklingsprocesser

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Vinberg, S. , Gundersen, K. T. , Nordenmark, M. , Larsson, J. & Landstad, B. (2012). Entrepreneurs’ health – the importance of psychosocial working conditions and individual factors. International Journal of Entrepreneurial Venturing, vol. 4: 4, ss. 374-390.  

Larsson, J. , Landstad, B. , Wiklund, H. & Vinberg, S. (2011). Control charts as an early warning system for workplace health outcomes. Work, vol. 39: 4, ss. 409-425.  

Larsson, J. & Vinberg, S. (2010). Leadership behaviour in successful organisations: Universal or situation-dependent? : Universal or situational-dependent?. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 21: 3, ss. 317-334.  

Bäckström, I. , Larsson, J. & Wiklund, H. (2009). Are healthy and successful organizations working accordingly to Quality Management?. International journal of workplace health management, vol. 2: 3, ss. 245-257.  

Larsson, J. (2009). Attraktivitet är en färskvara. Dagens Juridik,

Larsson, J. (2009). CSR - papperstiger eller riktig tiger?. Dagens Juridik,

Larsson, J. (2009). En systematisk metod för att skapa attraktiva arbetsplatser. Dagens Juridik,

Larsson, J. , Bäckström, I. & Wiklund, H. (2009). Leadership and organizational behaviour : Similarities between three award-winning organizations. International Journal of Management Practice, vol. 3: 4, ss. 327-345.  

Larsson, J. & Vinberg, S. (2009). Så skapas attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Dagens Juridik,

Larsson, J. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2009). To Control with Health - From Statistics to Strategy. Work, vol. 32: 1, ss. 49-57.  

Larsson, J. (2009). Är socialt ansvarstagande bara en papperstiger?. Dagens Juridik,

Larsson, J. (2008). En attraktiv arbetsplats - en uthållig konkurrensfaktor. Dagens Juridik,

Larsson, J. (2008). En hälsofrämjande verksamhetsstyrning. Dagens Juridik,

Larsson, J. (2008). Ledarskapets roll på en attraktiv arbetspalts. Dagens Juridik,

Larsson, J. (2008). Så redovisar företaget sin viktigaste resurs. Dagens Juridik,

Larsson, J. (2008). Trenderna bakom en attraktiv arbetsplats. Dagens Juridik,

Larsson, J. (2007). Hälsofrämjande verksamhetsstyrning - från statistik till strategi. Kundorienterat : Nyhetsbrev från institutet för kvalitetsutveckling, : 1

Larsson, J. , Vinberg, S. & Wiklund, H. (2007). Leadership, quality and health: using McGregor's X and Y theory for analyzing values in relation to methodologies and outcomes. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 18: 9-10, ss. 1147-1168.  

Larsson, J. (2005). Chefen kan vara en friskfaktor. Hälsa i staten, vol. 3, ss. 11

Larsson, J. (2005). Ledarskap för hälsa och lönsamhet. Kvalitetsmagasinet : tidningen för kvalitets- och verksamhetsutveckling, , ss. 22-24.

Böcker

Larsson, J. K. D. (2012). Ledarskapsbokslut : Ett reflektionsverktyg för utveckling av hälsofrämjande och effektiva chefer och specialister. Degerfors : Metodicum Förlag AB

Larsson, J. (2010). Healthy and Effective Leadership in Organisations. Östersund : Johan Larsson

Malmquist, C. , Vinberg, S. & Larsson, J. (2007). Att styra med hälsa - Från statistik till strategi. Degerfors : Metodicum

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Larsson, J. (2010). Leadership for Quality, Effectiveness and Health. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 79)  

Konferensbidrag

Larsson, J. , Vinberg, S. & Wiklund, H. (2005). Leadership Values for Quality and Health - How does McGregor's X and Y Theory Influences Methodologies and Outcomes?. I Proceedings of the 8th International Conference on Quality Management for Organisational and Regional Development : QMOD 2005 : QMOD 2005 Palermo, Italy 29.06.2005 - 01.07.2005. Luleå : . S. 691--702.

Bäckström, I. , Larsson, J. & Wiklund, H. (2005). Management methodologies for sustaniable health : A case study at three Swedish organisations. I Proceedings of the 8th International Conference on Quality Management for Organisational and Regional Development : QMOD 2005 : QMOD 2005 Palermo, Italy 29.06.2005 - 01.07.2005. Luleå : . S. 703--712.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Larsson, J. (2007). The effect of leadership values, behaviors and methodologies on quality and health. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University licentiate thesis : 20)

Rapporter

Vinberg, S. , Larsson, J. , Landstad, B. & Malmquist, C. (2012). Hur påverkas verksamhetens effektivitet och lönsamhet av satsningar på de anställdas hälsa? : En studie av ledarskap och hälsofrämjande processer i två glesbygdskommuner. Östersund : Mittuniversitetet. Institutionen för hälsovetenskap  

Hansson, O. & Larsson, J. (2002). Arbetstillfredsställelse i kundteam : en fallstudie på Frigoscandia Distribution AB (examensarbete). Högskolan i Gävle

Övrigt

Larsson, J. (2004). Ledarskap för hållbar hälsa - En fallstudie på Roxtec International AB. Luleå : Luleå tekniska universitet. (Examensarbete / Civilingeniörsprogrammet).

Sidan uppdaterades 2021-04-22