Johanna Henriksson

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

  • Tjänstetitel: Universitets-/Högskoleadjunkt
  • Akademisk titel: Lärare
  • Avdelning: Institutionen för design (DES)
  • Telefon arbete: 010-142 84 28
  • E-postadress: johanna.henriksson@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10
  • Rumsnummer: R315
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Industridesign

Bakgrund

Kandidat i Industridesign, Mittuniversitetet (2009)

Master inom Design för Alla, Mittuniversitetet (2012)

Undervisning

Jag undervisar främst inom området industridesign, som exempelvis digital visualisering, kreativitet och designmetodik.