Johanna Henriksson

Johanna Henriksson

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

 • Tjänstetitel: Universitets-/Högskoleadjunkt
 • Akademisk titel: Universitets-/Högskoleadjunkt
 • Annan titel: Programansvarig
 • Ansvarsområde: Industridesign
 • Avdelning: Institutionen för design (DES)
 • Telefon arbete: +46101428428
 • E-postadress: johanna.henriksson@miun.se
 • Besöksadress: Holmgatan 10
 • Rumsnummer: R315
 • Ort: Sundsvall
 • Anställd vid ämnet: Industridesign

Bakgrund

Kandidat i Industridesign, Mittuniversitetet (2009)

Master inom Design för Alla, Mittuniversitetet (2012)

Undervisning

Jag undervisar främst inom området industridesign, som exempelvis digital visualisering, kreativitet och designmetodik med inriktning mot Design för Alla.

Övrigt

Projektledare för designtävlingen Design Open som går av stapeln under hösten och riktar sig till gymnasieelever. Läs mer om tävlingen här: https://www.miun.se/designopen