Johanna Ihalainen

Postdoktor|Postdoc

  • Tjänstetitel: Postdoktor
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • E-postadress: johanna.ihalainen@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Nationellt vintersportcentrum
  • Anställd vid ämnet: Idrottsvetenskap

Anställd som seniorforskare vid Nationellt vintersportcentrum.

Bakgrund

Avslutade sin doktorsexamen i Motion Physiology vid Institutionen för fysisk aktivitet, University of Jyväskylä 2018.

Forskningsområden

Inflammation och biomarkörer av träningsbelastning.

Forskning

Kvinnlig fysiologi och hur menstruationscykeln och hormonella preventivmedel påverkar idrottslig prestation.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Haapala, E. A. , Väistö, J. , Ihalainen, J. K. , Tomaselli González, C. , Leppänen, M. H. , Veijalainen, A. , Sallinen, T. , Eloranta, A. -. & et al. (2022). Associations of physical activity, sedentary time, and diet quality with biomarkers of inflammation in children. European Journal of Sport Science, vol. 22: 6, ss. 906-915.    

Ihalainen, J. K. , Kettunen, O. , McGawley, K. , Solli, G. S. , Hackney, A. , Mero, A. & Kyröläinen, H. (2021). Body composition, energy availability, training, and menstrual status in female runners. International Journal of Sports Physiology and Performance, vol. 16: 7, ss. 1043-1048.    

Solli, G. S. , Sandbakk, S. B. , Noordhof, D. A. , Ihalainen, J. K. & Sandbakk, Ø. (2020). Changes in self-reported physical fitness, performance, and side effects across the phases of the menstrual cycle among competitive endurance athletes. International Journal of Sports Physiology and Performance, vol. 15: 9, ss. 1324-1333.  

Ahokas, E. K. , Kyröläinen, H. , Mero, A. A. , Walker, S. , Hanstock, H. & Ihalainen, J. K. (2020). Water immersion methods do not alter muscle damage and inflammation biomarkers after high-intensity sprinting and jumping exercise. European Journal of Applied Physiology, vol. 120, ss. 2625-2634.    

Ihalainen, J. K. , Hackney, A. C. & Taipale, R. S. (2019). Changes in inflammation markers after a 10-week high-intensity combined strength and endurance training block in women : The effect of hormonal contraceptive use. Journal of Science and Medicine in Sport, vol. 22: 9, ss. 1044-1048.  

Taipale, R. S. , Ihalainen, J. K. , Jones, P. J. , Mero, A. A. , Häkkinen, K. & Kyröläinen, H. (2019). Cold-water immersion combined with active recovery is equally as effective as active recovery during 10 weeks of high-intensity combined strength and endurance training in men. Biomedical Human Kinetics, vol. 11: 1, ss. 189-192.    

Ahokas, E. K. , Ihalainen, J. K. , Kyröläinen, H. & Mero, A. A. (2019). Effects of Water Immersion Methods on Postexercise Recovery of Physical and Mental Performance. Journal of Strength and Conditioning Research, vol. 33: 6, ss. 1488-1495.  

Sarin, H. V. , Gudelj, I. , Honkanen, J. , Ihalainen, J. K. , Vuorela, A. , Lee, J. H. , Jin, Z. , Terwilliger, J. D. & et al. (2019). Molecular Pathways Mediating Immunosuppression in Response to Prolonged Intensive Physical Training, Low-Energy Availability, and Intensive Weight Loss. Frontiers in Immunology, vol. 10    

Sarin, H. V. , Ahtiainen, J. P. , Hulmi, J. J. , Ihalainen, J. K. , Walker, S. , Küüsmaa-Schildt, M. , Perola, M. & Peltonen, H. (2019). Resistance Training Induces Antiatherogenic Effects on Metabolomic Pathways. Medicine & Science in Sports & Exercise, vol. 51: 9, ss. 1866-1875.  

Ihalainen, J. K. , Inglis, A. , Mäkinen, T. , Newton, R. U. , Kainulainen, H. , Kyröläinen, H. & Walker, S. (2019). Strength Training Improves Metabolic Health Markers in Older Individual Regardless of Training Frequency. Frontiers in Physiology, vol. 10: FEB    

Konferensbidrag

Ahokas, E. K. , Kyrolainen, H. , Mero, A. , Walker, S. , Hanstock, H. & Ihalainen, J. K. (2019). Minimal effect of water immersion on markers of inflammation and muscle damage after intensive exercise. I Proc Physiol Soc 44.

Sidan uppdaterades 2022-11-18