Johanna Österåker

Spara favorit

Bakgrund

Kandidatexamen i biblioteks-och informationsvetenskap från Umeå Universitet (examen år 2014). Magisterexamen i engelska språket och litteraturen från Åbo Akademi, Finland (examen år 2006).

Övrigt

Jobbar inom avdelningen för forskningsnära tjänster.