Johanna Österåker

Bibliotekarie|Librarian

  • Tjänstetitel: Bibliotekarie
  • Ansvarsområde: Tjänstledig
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • E-postadress: johanna.osteraker@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10

Bakgrund

Kandidatexamen i biblioteks-och informationsvetenskap från Umeå Universitet (examen år 2014). Magisterexamen i engelska språket och litteraturen från Åbo Akademi, Finland (examen år 2006).

Övrigt

Jobbar med forskningsnära tjänster på biblioteket.