Jokka Flaming

Avdelningsekonom|Financial Officer

  • Tjänstetitel: Avdelningsekonom
  • Ansvarsområde: DSV
  • Avdelning: Ekonomiavdelningen (EKO)
  • Telefon arbete: 010-1427936
  • E-postadress: jokka.flaming@miun.se
  • Besöksadress: Campus Östersund, Hus A
  • Rumsnummer: A221b
  • Ort: Östersund

Övrigt

Avdelningsekonom