Jonas Appelberg

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Appelberg, J. , Johansson, E. , Nygren, G. & Baranowski, P. (2014). Social media in the professional work of Polish, Russian and Swedish journalists. Journal of Print and Media Technology Research, vol. 3: 2, ss. 107-118.

Licentiatavhandlingar

Appelberg, J. (2018). Gilla oss! : En studie av fyra svenska medieföretags arbete med sociala medier. Lic.-avh. Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University licentiate thesis : 140)